Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Král monster! Filmy s Godzillou v letech 1954 až 1965

Král monster! Filmy s Godzillou v letech 1954 až 1965

Dan Krátký

Tato kniha vstupuje do ustaveného pole filmové historie s formální analýzou prvních šesti filmů s Godzillou, jež produkovalo studio Toho v letech 1954 až 1965. Skrze nástroje poetiky fikce odpovídá na otázku, jak mohla tato kaiju série být pro diváky stále lákavá. Hlavní argument knihy pak spočívá v dialektickém vztahu mezi narativní a stylistickou kontinuitou a diskontinuitou. Určité aspekty zůstávaly nezměněny, jiné se transformovaly či variovaly. Lákavost série tak nevzešla pouze z rvaček velkých monster, ale rovněž z kulturní asimilace populárních žánrů, zahraničních vlivů, témat a narativních vzorců.

 Vyjde na podzim 2023.

Výběr písní ke studiu hudební výchovy oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Výběr písní ke studiu hudební výchovy oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Daniela Taylor

Skriptum je určeno pro výuku hlasové výchovy, klavírní improvizace a didaktiky hudební výchovy oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i studentům hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Je zaměřeno na zpěv a klavírní hru lidových a umělých písní, jejich harmonizaci a stylizaci v durových a mollových tóninách.

Vyjde v létě 2023.

Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie

Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie

Vlastimil Švec

Kniha je úvodem do problematiky interprofesní spolupráce ve škole. Zprostředkovává teoretické vymezení interprofesionality a na základě případových studií objasňuje její podoby v různých situacích při školním vzdělávání. Kniha nalezne své využití v přípravě pomáhajících profesionálů a při podpoře jejich profesního rozvoje.

Vyjde v létě 2023.

Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte

Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte

Eliška Gunišová

Literární výzkum osobnosti Terézie Vansové a její literární, vydavatelské a osvětové činnosti poskytuje fascinující obraz ženy odhodlané, alespoň v rámci svých možností, přispět k blahu mnohých; ženy se silně zakořeněným žebříčkem hodnot, který si nejenom vystavěla, ale během svého života jej také následovala; ženy často osamocené a osamělé, stojící mimo hlavní proud jak literární, tak i politický či ideový, ženy jakožto zástupkyně slovenské inteligence, avšak žijící svůj život v úzkém sepětí s venkovským slovenským lidem. Terézia Vansová si plně uvědomovala funkčnost literární komunikace na lince autor – čtenář – dílo a považovala literaturu za jeden z nástrojů masové komunikace, díky kterému byla schopna ovlivňovat i hodnotový rámec samotného čtenáře.

Vyjde v létě 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.