Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Moderní analýza biologických dat. 4. díl. Analýza času do události a další metody v prostředí R

Moderní analýza biologických dat. 4. díl. Analýza času do události a další metody v prostředí R

Stano Pekár, Marek Brabec

Kniha doplňuje předchozí tři díly o další regresní modely, konkrétně parametrické i semiparametrické modely pro analýzu času do události, regresní stromy a vybrané mnohorozměrné metody, jako je PCA nebo LDA. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí R. Je sestaven z 20 vzorově vyřešených a okomentovaných příkladů, které mají za cíl nejen představit danou metodu, ale také poukázat na problémy, na které může čtenář narazit při analýze vlastních dat. Text je psán jednoduchým jazykem, srozumitelným pro čtenáře s biologickým vzděláním. Kniha je určena především studentům a kolegům z biologických oborů, ale také veterinárních, lékařských a farmaceutických oborů.

 Vyjde na jaře 2024.

Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě

Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě

Přemysl Bar, Lukáš Führer, Dalibor Havel (eds.) ve spolupráci s Lenkou Šmídovou Malárovou

Kniha „Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě“ je vědeckým katalogem doprovázejícím stejnojmennou výstavu, konanou ve dnech 22. dubna–19. května 2024 v Moravském zemském archivu v Brně. Obsahuje dvě hlavní části: první část obsahuje rozsáhlé vědecké studie zaměřené na klíčové aspekty středověké knižní kultury na Moravě, zahrnující moravské církevně slovanské památky, latinskou literaturu na středověké Moravě, počátky latinské písemné kultury, středověké moravské kalendáře, iluminované rukopisy, knižní vazbu, knihovny ve středověkých městech, církevní a soukromé knihovny, a počátky knihtisku v Brně. Druhá část obsahuje katalog vystavených exponátů s podrobnými komentáři.

 Vyjde v dubnu 2024.

Dopisy od jezera Como. Nečekané inspirace Ludwiga Miese van der Rohe

Dopisy od jezera Como. Nečekané inspirace Ludwiga Miese van der Rohe

Romano Guardini

Milý příteli!, oslovuje významný německý teolog a filozof Romano Guardini nejen svého přítele Josefa Weigera, ale přeneseně také všechny budoucí čtenáře svých Dopisů od jezera Como. Guardini využívá intimní formy dopisů ke hlubokým dějinně-filozofickým úvahám nad situací člověka, jenž stále více ztrácí kontrolu nad svým životem i životním prostředím ve prospěch strojů a techniky jako takové. S až znepokojivou prozíravostí již před sto lety vystihl, jakým výzvám se musí postavit jednotlivci i lidstvo v novém, technologickém věku, kdy úlohu hnací síly dějin převezmou stroje.

K vášnivým čtenářům Dopisů i jiných knih Romana Guardiniho patřil německý architekt Ludwig Mies van der Rohe, autor brněnské vily manželů Tugendhatových. Mies se už od mladí zajímal o dění v soudobých přírodních i humanitních vědách, snažil se pochopit, jaká je vůle jeho doby nebo jaké jsou její rozhodující síly. Odpověď na to hledal právě u filozofů. Svou architektonickou tvorbu pak chápal jako ztvárňování této vůle a těchto sil, svou profesi označoval jako stavební umění. V roce 1924 k tomu napsal: „Je vždy v prostoru zachycená vůle doby, nic jiného.“ Dopisy od jezera Como mu otázku po vůli doby a jejích rozhodujících silách pomohly objasnit.

 Vyjde v květnu 2024.

 Základy moderní Evropy. Lekce z kulturní historie Základy moderní Evropy. Lekce z kulturní historie

Základy moderní Evropy. Lekce z kulturní historie Základy moderní Evropy. Lekce z kulturní historie

Jiří Hanuš

Další svazek edice Munice, v pořadí osmý, má široký tematický rozptyl. Zamýšlí se nad člověkem zasazeným do struktur času a prostoru, konfrontuje ho s proměňujícími se hodnotami, společenskými institucemi, náboženstvím, přírodou i chápáním budoucnosti. Důrazem na kulturněhistorické souvislosti nabízí současné fragmentarizované západní společnosti jednotný rámec.

 Vyjde v květnu 2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.