Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory

Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory

Karla Brücknerová

Kniha představuje vzájemné učení mezi studenty kombinovaných studií jako významnou část jejich vysokoškolské zkušenosti. Na základě dosavadních výzkumů konstatuje, že vzájemné učení souvisí se studijní úspěšností, spokojeností ve studiu i se studijní angažovaností, a na tomto základě shrnuje možnosti podpory vzájemného učení na vysokých školách. Kvalitativní výzkum vzájemného učení mezi kombinovanými studenty pedagogických oborů nabízí popis kontextuálních charakteristik, které vzájemné učení ovlivňují, i popis situací vzájemného učení. Na základě vzorců ve výskytu učebních situací jsou definovány tři typy vzájemného učení mezi studenty kombinovaných studií: studují vedle sebe, studují spolu a studují díky sobě. U každého z typů jsou vysvětleny jeho konkrétní benefity pro zapojené studenty a zároveň je vysvětleno, jaká jsou pro daný typ vzájemného učení optimální podpůrná opatření.

Vyjde v říjnu.

English or Czenglish (nové vydání)

English or Czenglish (nové vydání)

Don Sparling, Simona Kalová, Christopher Adam Rance

„První vydání knihy spatřilo světlo světa v jiné době, v jiné zemi. Bylo to v září roku 1989, v dobách vymírajícího komunistického Československa, kdy se kniha objevila v knihkupectvích. Všech 10 000 výtisků bylo rozebráno hned první den. Další téměř stotisícový dotisk se v důsledku tsunami zájmu o angličtinu vyprodal do jednoho roku. V následujících letech začala kniha žít vlastním životem a slovo ,Czenglish‘ se stalo součástí českého jazyka.

Během let se mě mnoho lidí ptalo, zda mám v plánu knihu znovu vydat. Moje odpověď byla obvykle ,Ano, ale …‘ Byl jsem si vědom, že text potřebuje podstatnou revizi. Naštěstí, v mém akademickém ,domově‘, na Katedře anglistiky a amerických studií Masarykovy univerzity, byla do učebních osnov prvního ročníku zavedena English or Czenglish. Učitelé text postupně doplnili, vylepšili, přeložili do angličtiny a rozšířili o mnoho nových příkladů. A když před šesti lety Simona Kalová a Chris Rance zavedli na katedře nový kurz, stal se hitem u studentů. V rámci postupného procesu, který trval více než dvě desetiletí, vznikal jiný English or Czenglish. Jeho verze posloužila jako základ pro nové vydání knihy.“

(z Předmluvy Dona Sparlinga, hlavního autora knihy)

Vyjde koncem roku 2021

Zvířata na silnicích

Zvířata na silnicích

Michal Bíl, Tomáš Bartonička

Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava, jedna z nejrozšířenějších lidských činností posledních let, je toho dokladem. Rostoucí počet dopravních prostředků způsobuje nepříjemné střety mezi vozidly samotnými, ale také s volně žijícími živočichy. Silnice v celosvětovém měřítku často přetínají trasy přirozeného pohybu zvířat, která potom nemají jinou možnost, než se je pokoušet překonávat. V naprosté většině případů jsou odkázána pouze na své smysly a instinkty při přesunu na opačnou stranu komunikace. Jedná se o velmi riskantní počínání a následkem jsou často kolize, při nichž hynou miliony živočichů denně.

Jak významným problémem pro člověka střety se zvířaty vůbec jsou? Kdy a kde k nim dochází nejčastěji? Jaké jsou následky střetů pro posádky vozidel? Kde končí a k čemu jsou dále využívána těla uhynulých zvířat? Existují řešení problému? Odpovědi na tyto i další otázky hledají autoři knihy.

 Vyjde koncem roku 2021.

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století

Petr Husák

Kniha se zabývá proměnami života katolických kněží v 19. a 20. století, a to na příkladu tří kněžských biografií (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). Problematika proměn identity kněze v moderní době představuje relevantní téma historické vědy a zároveň pohnutý příběh společenského stavu, který se ještě v polovině 19. století těšil nezpochybnitelné společenské prestiži. S postupujícím časem se ale nakonec stal pro některé vítaným terčem kritiky, symbolem zpátečnictví a reakce, pro jiné zase symbolem věčného řádu, legitimní autority, autentické služby nebo i mučednictví. Tak či onak kněžská identita ani ve 20. století nepřišla o své sakrální, spirituální, ba přímo mystické obsahy. Právě jim se autor podrobně věnuje, jak již ostatně napovídá název knihy.
 
Vyjde v prosinci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.