Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Povolání chirurg: specifická pomáhající profese

Povolání chirurg: specifická pomáhající profese

Vlastimil Švec

Kniha je pokusem alespoň částečně odkrýt specifika chirurgické profese. Prolíná se v ní pohled chirurgů, s nimiž autor vedl rozhovory, s pohledem zvenčí. Je to pohled pedagoga, mezioborově orientovaného. Kniha je využitelná v přípravě na lékařskou profesi a je předpoklad, že osloví širší odbornou i laickou veřejnost.

 Vyjde v květnu.

Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie

Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie

Hana Šeráková

Monografie se zaměřuje na držení těla dětí ve věku 6–8 let, konkrétně na období těsně před nástupem do základní školy a v prvních dvou ročnících školní docházky. V šesti případových studiích se zaměřujeme na kvalitu držení těla, funkční stav vybraných svalů a svalových skupin sledovaných dětí a jejich pohybový režim. K vyšetření podpůrně pohybového systému využíváme pohledových metod a funkčního svalového testu podle Jandy, a dále používáme pozorování, rozhovor, dotazníkové šetření a další metody. Výsledky původního výzkumu přinášejí podrobné poznatky o držení těla, stavu pohybového aparátu a o pohybovém režimu dětí ve škole i mimo ni, které se z části odlišují od výsledků jiných autorů.

 Vyjde v červnu.

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha vychází v souvislosti s jubileem zahájení výuky na brněnské lékařské fakultě a má ambici promluvit do debaty o stavu a perspektivách tuzemského zdravotnického vzdělávání. Cílem díla je představit roli fakulty v systému vzdělávání zdravotníků a připomenout sto let uplynulých od jejího založení, a současně prozkoumat otázku soudržnosti instituce a sdílení identity a cílů u jejích zaměstnanců a studentů. Autorský kolektiv si proto klade otázky o historických kořenech současné práce fakulty, o reflexi historické zkušenosti a jejím významu pro aktuální práci. Vše s ohledem na komplikované dějiny, velmi členitou organizační strukturu fakulty a její zapojení do systému zdravotní péče v Brně a na jižní Moravě. Dílem se proplétá několik závažných a provokativních otázek: Byl a stále ještě je zdrojem identity fakulty a jejích zaměstnanců medicínský humanistický étos péče o zdraví a život člověka? Obstojí fakultní soudržnost pod zvyšujícím se tlakem na excelenci výzkumu a z toho plynoucí oborovou specializaci? Je spolupráce různých oborů fakulty efektivní ve vztahu k potřebám studentů? Autorský kolektiv ve své interpretaci dějin a současnosti brněnské lékařské fakulty využil nejen archivní materiály, ale v hojné míře také rozhovory s osobami různou měrou zainteresovanými na dění na fakultě. Vznikla tak práce historická a současně velmi aktuální.

 Vyjde v říjnu.

Náš stát

Náš stát

Jiří Hanuš, Vít Hloušek

Stát je dnes vnímán především jako komplikovaná všeprostupující byrokratická instituce, která často ztěžuje život svým občanům, jako soustava úřadů vykonávajících nadvládu nad lidmi. Moderní stát je však naprosto mimořádný způsob organizace života, který od 16. století utvářely mnohé ideje a konkrétní mocenské síly: náboženství a ideologie, vztah mezi centrální a lokální autoritou, rozdělení mocí, myšlenka monarchismu a demokratismu, národní zájmy proti zájmům univerzálním, teorie lidských práv.
Autoři publikace se věnují různým podobám moderního českého (československého) státu od roku 1848 a vedle základních charakteristik se zamýšlejí nad tím, jaké společenské a národní skupiny určité státní formy přijímaly a které je naopak problematizovaly nebo dokonce odmítaly. Dospívají přitom k mnohdy překvapivým závěrům. Kniha dokládá mezioborovou spolupráci historika a politologa.

 Vyjde v červnu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.