Elektronické publikování

Monografie a další neperiodika

Elektronická publikace existuje buď jako původní dílo, nebo představuje verzi publikace tištěné. V online akademickém publikování jednoznačně převažují formáty pdf, publikujeme však také ve formátech ePub, HTML, Mobipocket, Android, iOS. Každá veřejně dostupná verze či formát knihy musí mít vlastní ISBN.

V nakladatelství Munipress se soustředíme na dva okruhy činností:

Online databáze

 • Připravujeme data pro online prodej e-knih a elektronické databáze vědeckých publikací (EBSCOhost, ProQuest, Flexibooks, Obchodní centrum).
 • Spravujeme metadata.
 • Zajišťujeme komunikaci s provozovateli databází a přesun dat.

Munispace.muni.cz 

V této online čítárně Masarykovy univerzity zveřejňujeme odborné monografie, sborníky a učební texty vydané na MU a dostupné v režimu Open Access. Jaké výhody má publikování na Munispace?

 • Funguje ve stabilním, neustále se vyvíjejícím systému OMP.
 • Disponuje online listovatelnými formáty – FlipBook.
 • Má vysokou návštěvnost – přes 17 000 návštěv (41 000 zobrazení stránek), 7 000 stažení a přes 2 000 stažení z jiných knihoven (FF, FSpS, PrF) za rok 2017. 
 • Přípravu dat (dle standardů EBSCO) a zveřejnění Vaší publikace poskytujeme zdarma.

Časopisy

Nakladatelství Munipress provozuje stránku journals.muni.cz, kde si můžete pohodlně vybrat z široké nabídky časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou. Pracujeme v celouniverzitním redakčním systému OJS, který usnadňuje práci redakcím, autorům i recenzentům. Do elektronického publikování se můžete zapojit i Vy.

Journals.muni.cz – co získáte

 • stabilní, léty prověřený systém OJS,
 • neustálý vývoj,
 • české návody,
 • podporu,
 • kvalitní server,
 • denní zálohy dat na páskové stroje, zálohovanou databázi.

Journals.muni.cz – co nabízíme

 • zaškolení,
 • názorné ukázky u Vás na pracovišti,
 • pomoc s přesunem dat a vytvořením časopisu,
 • vývoj nových funkcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.