Studio Munipress​

Studio Munipress vzniklo v roce 2020 s cílem podpořit zajímavé publikace samotnými autory.

Odkaz ke sdílení: https://muni.cz/go/studio-munipress

Autoři představují

ep. 1.: Michal Černý, Život onlife. Lekce z informační vědy

Anotace

Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace. 

RNDr. Michal Černý je informační vědec, filozof, pedagog a didaktik, inovátor v oblasti technologií ve vzdělávání. Ačkoli patří k nejmladší generaci vědců, napsal již více než dvacet knih a stovky recenzovaných článků. Na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU vede mj. oblíbené kurzy rozvoje digitálních kompetencí a kreativní práce s informacemi.

Munice je původní populárně naučná edice Nakladatelství Munipress. Jejím cílem není nic menšího než zlepšovat svět. Přináší aktuální témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Nabízí moderní, atraktivní a obsahově srozumitelné texty a jedinečné grafické zpracování. Munice je příspěvek k celoživotnímu vzdělávání společnosti. Pro maturanty chystající se na univerzitu i pro vysokoškoláky, kteří se chtějí podívat za hranice svého oboru. Každý svazek Munice navíc stihnete pročíst ve vlaku z Prahy do Brna. Nebo v letadle do Barcelony. V Munici dáváme prostor charismatickým osobnostem, které dokáží zasvěceně i poutavě psát o těch nejaktuálnějších tématech. Munice je okno do vědění, které vzniká na naší univerzitě.

Podrobnosti:

Život onlife. Lekce z  informační vědy

Autor: Michal Černý
Ilustrace: Nikola Kalinová
Redakce: Lenka Brodecká
Počet stran: 125
Rok vydání: 2020

Vydalo jako 5. svazek v edici “Munice” Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity

ISBN 978-80-210-9586-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/cc8fa9

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2020

ep. 2.: Lukáš Fasora, Sto tváří, sto příběhů.

Anotace

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.

Podrobnosti:

Sto tváří, sto příběhů. Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autoři: Lukáš Fasora, Jan Čermin, Jana Čerminová, Jiří Hanuš, Michaela Máliková
Počet stran: 497
Rok vydání: 2020

ISBN 978-80-210-9382-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/sto-tvari

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Masarykovy dny

Objev Velké logiky Karla Engliše. Videoreportáž z Archivu Masarykovy univerzity

Anotace

Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Trsném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecné a Části zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání.

První díl Velké logiky předal k vydání nakladatelství Melantrich a ještě v roce 1947 vyšel výtah s názvem Malá logika. Po únoru 1948 byl Karel Engliš jako nežádoucí osoba zbaven funkce rektora Univerzity Karlovy a byl vysídlen z Prahy. Jeho díla musely knihovny stáhnout z fondů, hotová sazba 1. dílu Velké logiky byla rozmetána. Rukopisy svých děl ukrýval před zabavením komunisty u různých přátel. Později je jeho rodina předala do Archivu Národního muzea.

Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí založila v roce 2019 novou ediční řadu v edici Pocta osobnostem. Plánuje zde zveřejňovat nevydaná díla Karla Engliše, který se o založení univerzity zasloužil a byl jejím první rektorem. K objevení kompletního rukopisu Velké logiky přispěl dr. Martin Hlaváč, který se dílem K. Engliše dlouhodobě zabývá a archivní fondy dokonale zná. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Luďka Navrátila rukopisy uspořádali a kompletně zdigitalizovali v průběhu roku 2020. Tímto originály ochránili a umožňují badatelům odborné zpracování přístupem k digitálním faksimiliím. Souhlas ke zveřejnění poskytli dědicové Karla Engliše a Státní fond kultury ČR.
Již nyní, u příležitosti 2. ročníku Masarykových dnů 2021, je možné ukázky rukopisů prolistovat na portálu Munispace, online čítárny Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Produkce videa Alena Mizerová a Radek Gomola, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Přednáška Jiřího Blažka: Karel Engliš a Tomáš Garrigue Masaryk. Vztahy a osudy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.