Otevřené publikování na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita, jako signatář Berlínské deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities, podepsáno 2010), se zavazuje podporovat v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na léta 2016-2020 bezplatný a neomezený přístup k vědeckým výsledkům (Open Access, OA).

Strategie Masarykovy univerzity vychází zejména z vědomí společenské a ekonomické funkce otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého bádání, financovaného z veřejných zdrojů, a klíčové roli univerzity v naplňování této myšlenky. Masarykova univerzita je přesvědčena o dlouhodobých výhodách neomezeného přístupu jak pro společnost, která na výzkum poskytuje zdroje, tak pro univerzitu samotnou tím, že zvyšuje viditelnost a dopad jejího výzkumu.

https://portal.muni.cz/vyzkum/podpora-vyzkumu/open-access

Open Access v Nakladatelství Munipress

V Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity podporujeme publikování v režimu Open Access, jak u odborných a vědeckých časopisů, tak u monografií a sborníků.

Volně šířená díla naleznete na portálech Munispace a Muni Journals

Jaké výhody má publikování na Munispace?

Munispace

Na stránce journals.muni.cz si můžete pohodlně vybrat z široké nabídky časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou. Pracujeme v celouniverzitním redakčním systému OJS, který usnadňuje práci redakcím, autorům i recenzentům. Do elektronického publikování se můžete zapojit i Vy.

Journals.muni.cz – co získáte

Journals.muni.cz – co nabízíme

Muni Journals

Publikujte s námi

Vážení autoři a editoři,
ceníme si vašeho tvůrčího potenciálu a odhodlání. Psaní odborné práce je dlouhodobá, namáhavá a náročná činnost, se kterou si z větší části budete muset poradit sami. Naše nakladatelství Vám však může pomoci dotvořit váš text do podoby kvalitní publikace. Vašim rukopisům se u nás dostane odborné redakční péče, nadstandardní typografické a grafické úpravy a kvalitního polygrafického zpracování. Zvláštní pozornost věnujeme uvedení díla na knižní trh. To vše pod prestižní univerzitní značkou Munipress.

Chci publikovat v nakladatelství Munipress

Licence Creative Commons (CC)

Volně šiřitelným dílům se nejčastěji přidělují licence Creative Commons, které určují, jak je možno s díly následně nakládat. 

Chci se dozvědět více o CC licencích

DOI, CrossRef a možnosti jejich využití na MU

Od druhé poloviny roku 2011, kdy se Masarykova univerzita stala jako první VŠ v České republice členem CrossRef, se do systému indexování DOI identifikátorem postupně zapojila většina redakcí odborných časopisů a článkům přidělují DOI kódy. DOI zajišťuje jedinečnou identifikaci digitálního objektu, je neměnné, poskytuje trvalý odkaz na dokument a v současnosti je standardem vědeckého publikování.

Aktuální informace Základní informace Povinnosti členů Zapojení MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.