Oceněné knihy

Smrtí smrt překonat. Relikvie a jejich moc ve středověku

Bez popisku

Jana Černocká, Ivan Foletti, Adrien Palladino, Katarína Šimová: Smrtí smrt překonat. Relikvie a jejich moc ve středověku

Co by mohlo být současnému člověku odpornější a vzdálenější než uctívání rozložených lidských ostatků? A přece jde o kult, který pojí kontinenty a je doslova vepsán do DNA naší civilizace. Jak je to možné? A má nám příběh zdánlivě tak vzdálený co říct i dnes?
Tato kniha se zabývá smrtí, kultem mrtvých „celebrit“ a vztahem lidí k nim ve středověku a na prahu novověku. Nejedná se však o knihu tísnivou, ponurou ani děsivou. Naopak, smrt ve středověku září zlatem, stříbrem a drahými kameny v podobě relikviářů, předmětů uctívaných napříč staletími, které dodnes fascinují svou dechberoucí kvalitou.

 • 2024 Cena Miroslava Ivanova v kategorii Politické vědy, filosofie a náboženství. Cenu uděluje Klub autorů literatury faktu.

Paměti. Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej

Bez popisku

Karel Engliš

Vzpomínky začal Karel Engliš psát v roce 1925, kdy mu bylo 45 let, a s přestávkami na nich pracoval až do konce svého života v roce 1961. Vzniklo tak několik ucelených tematických souborů. Nejde tedy o klasický životopis. Tím je však kniha osobitá a zvláštní. Dovoluje nám nahlédnout, jakými tématy se Engliš v příslušné době zabýval, co považoval za nutné komentovat, zaznamenat. Poskytuje čtenáři možnost poznat Englišův bystrý pozorovací talent a neobyčejnou paměť. S odstupem desetiletí dokáže Karel Engliš líčit události a popisovat osobnosti tak detailně, jako by je prožil či viděl včera.
Z textů psaných téměř čtyřicet let na čtenáře zapůsobí Englišovy typické povahové vlastnosti: přímost, pravdomluvnost. Sám v textu uvádí: „Mluvím pravdivě, co si myslím, ať uvalím na sebe číkoli hněv. Tak jsem to dělal po celých 80 let.“ Zaujme jeho laskavost, tolerance, nesmírná pracovitost, uspořádanost myšlenek i smysl pro humor.

 • 2023 Cena Miroslava Ivanova za Memoárovou a biografickou literaturu. Cenu uděluje Klub autorů literatury faktu.

Koupit knihu

Míla Doleželová

Bez popisku

Markéta Bártová, Aleš Filip (ed.), Jana Horváthová, Tomáš Mazáč, Alena Mizerová (ed.)

Kniha přináší nový, objevný pohled na tvorbu zcela mimořádné malířky Míly Doleželové (1922–1993). Žila a tvořila v Praze a hlavně na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce, Klatovci a Telči. Milovníkům umění zanechala nesmírně obsažné a monumentální dílo sestávající z fresek a nesčetného množství olejomaleb, kreseb a grafik.
Úvodní kapitola knihy z pera Markéty Bártové přiblíží životní osudy Míly Doleželové i jejího manžela, malíře a grafika Jiřího Mareše (1932–1984). Umělkyně se nejvíce proslavila jako „malířka cikánů“, hloubka jejího zájmu o romskou tematiku však značně přesáhla pouhé vnější okouzlení, neboť romský prvek, romipen, v jejím díle hluboce rezonoval. Ve své kapitole, jejíž záběr přesahuje až k současným romským umělcům, to názorně dokládá Jana Horváthová. Navzdory nepřízni ateistického režimu Doleželová po dobu tří desetiletí tvůrčím způsobem rozvíjela křesťanská témata. Možné odpovědi na otázky po filozofickém a teologickém obsahu této významné části jejího díla formuluje ve své kapitole Tomáš Mazáč.
Monografie vychází u příležitosti 100. výročí narození malířky, doprovází ji téměř tři sta reprodukcí obrazů, fotografií a dokumentů, obrazové kalendárium jejího života a díla a několik příloh.

 • 2022 Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Ocenění je udělováno v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, získat jej mohou knihy, které jsou tematicky či obsahově spjaté s krajem Vysočina.

Koupit knihu

Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu

Bez popisku

Karel Engliš

„Velká logika: věda o myšlenkovém řádu“, která ve svém plném rozsahu a v unikátní podobě faksimilií strojopisů vychází poprvé v roce 2021, byla zamýšlena jako hlavní filosofické dílo Karla Engliše (1880–1961). Engliš se k filosofickým úvahám dostal přes otázky spojené s metodologií a filosofií ekonomie. Své první významné dílo na toto téma publikoval v roce 1930 pod názvem „Teleologie jako forma vědeckého poznání“. „Velká logika“ představuje vlastně jen rozšíření jeho pohledu na formální stránku vědeckého poznání v ekonomii i na další vědecké oblasti. V tom se Karel Engliš podobá slavnému britskému ekonomu a filosofovi Johnu Stuartu Millovi, vůdčí postavě (pozdní) britské školy klasické politické ekonomie. Jednou z ústředních myšlenek „Velké logiky“ je Englišovo přesvědčení, že jakékoliv poznání musí v prvé řadě formálně odpovídat použitému myšlenkovému řádu. Charakteristika, která se prolíná celým Englišovým dílem, je systematičnost.

„Velkou logiku“, své životní dílo, psal Engliš během 2. světové války a po roce 1945 byla připravena k vydání. Po nástupu komunistického režimu však jako dílo nežádoucího buržoazního autora vyjít nemohlo a sazba knihy byla rozmetána. Od té doby byl rukopis ukrýván před zabavením a po více než 70 let byl odborné veřejnosti nedostupný. Soubor 4 svazků nyní předkládá čtenářům faksimile Englišových zápisků, a lze tak nahlédnout do způsobu, jakým rukopis vznikal, včetně autorových poznámek, oprav, doplňků. Komplet vychází jako 3. svazek ediční řady „Dílo Karla Engliše“.

 • 2022 Mimořádná cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za nakladatelský počin vydání díla

Koupit knihu E-KNIHA NA MUNISPACE

Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí

Bez popisku

Jana Šmardová

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce. Bylo popsáno jedenáct typických vlastností, kterými se nádory liší od zdravých tkání a která dokládají význam dodržování těchto pravidel. Jsou tyto vlastnosti a pravidla odrazem obecnějších principů, které jsou základem správného fungování komplexních živých systémů? Lze se z nich poučit nebo inspirovat i k dobrému fungování lidské společnosti?

 • 2022 Medaile za mimořádný tvůrčí počin udělena autorce Janě Šmardové Tomášem Kašparovským, děkanem Přírodovědecké fakulty MU

Koupit knihu

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)

Bez popisku

Ladislav Rabušic, Petr Soukup a Petr Mareš

Učebnice nabízí sociálním vědcům pomocnou ruku při zpracování dat z kvantitativních výzkumných šetření. Jde o první knihu tohoto druhu na českém trhu a její úspěch (patří mezi 20 nejprodávanějších titulů nakladatelství Masarykovy univerzity) svědčí o její potřebnosti. Jejích 16 kapitol je rozprostřeno na úctyhodném rozsahu 573 stran. Kniha slouží nejen pro výuku bakalářských a magisterských kurzů na UK, MU, UPOL a dalších českých a slovenských univerzitách, ale využívají ji i praktičtí výzkumníci, jak v akademické, tak i v komerční sféře. Web ke knize nabízí i další doplňky, ve formě textů a zajímavých odkazů. Slovy docenta Řeháka, klasika české sociálněvědní statistiky, která jsou na zadní obálce knihy, kniha má 3P: je potřebná, praktická a přístupná.

 • 2020 Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Ocenění je každoročně udělováno Univerzitou Karlovou.

Koupit knihu

Život onlife: lekce z informační vědy

Bez popisku

Michal Černý

V pátém svazku edice Munice se zamyslíme nad hybridní povahou sociálního a pracovního prostředí, ve kterém se většina z nás běžně pohybuje. Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace. 

 • 2020 Uvedena anketě Lidových novin „Kniha roku“

 • 2019/2020 Zařazena do katalogu Nejlepší knihy dětem a mládeži. Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

Koupit knihu

Meze darwinismu

Bez popisku

Jiří Vácha

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen současnou vědeckou kritiku darwinismu, ale celý problém rozšiřuje ještě o „vědomí“, jako nejspecifičtější vlastnost živých bytostí. Kromě fyzické stránky organismů se vyvíjela i jejich stránka prožitková, která není v darwinismu jako taková dostatečně brána v úvahu. Moderní přírodní věda kráčející ve stopách Descartova mechanismu si přístup k řešení tohoto zásadního problému už a priori uzavřela a je nucena přepustit jistou část úkolu filosofii. I přes poměrně široký vědecký záběr je kniha až překvapivě čtivá, autor vysvětluje složité věci jasným a jednoduchým jazykem.

 • 2020 Uvedena anketě Lidových novin „Kniha roku 2020“

Koupit knihu

Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti

Bez popisku
Bez popisku

Hana Librová a žáci: Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti

Kniha navazuje na úspěšné tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Autorka si klade otázku, proč v době pokračující devastace přírody klesá zájem o její ochranu. Jsou vinny sdělovací prostředky, nebo je naše hluchota vůči ekologickým problémům zakotvena v naší mentální výbavě, která se snaží nepříjemné skutečnosti vytěsňovat? Autorku zajímá, proč někteří lidé zůstávají přírodě věrní. Odpověď hledá v rovině sociologické, filozofické, psychologické a teologické. Kniha však čtenáře překvapí i nečekanou otázkou, proč vlastně přírodu chránit, když si poradí sama; není slabá, ale silná a krutá.
Žáci profesorky Librové, Vojtěch Pelikán, Lucie Galčanová a Lukáš Kala, se ve svých kapitolách zajímají o děti „pestrých“: zdědily skromný životní způsob rodičů?

Zájemci o knihu mají jedinečnou příležitost vybrat si ze dvou výtvarných provedení: verzi s barevnými linoryty Miloše Slámy nebo s obrazovým doprovodem z díla malíře Bohdana Laciny.

 • Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci

Koupit knihu

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Bez popisku

Ladislav Bařinka: Plastická a rekonstrukční chirurgie

Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála devíti stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se autor zásadně podílel. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické chirurgie. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás vydána.

 • 2016: Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd

Čínský deník

Bez popisku

Lumír Jisl: Čínský deník

Český archeolog a historik umění Lumír Jisl uskutečnil na přelomu let 1957 a 1958 pracovní cestu do Mongolska a Číny. Během svého půlročního cestování si vedl podrobný soukromý deník, ve kterém velmi otevřeně a kriticky zachytil atmosféru čínské každodennosti. Především ale plasticky vylíčil rozmanité buddhistické a jiné chrámy, skalní a jeskynní sakrální komplexy a význačné památky čínské historie. Své záznamy doprovodil barevnými a černobílými fotografiemi. Rukopis deníku se spolu s negativy uchoval v rodinném archivu a teprve nyní jej lze publikovat.
Knižní vydání obsahuje vedle kritické edice vlastního cestovního deníku také bohatý obrazový doprovod, několik vzpomínek Jislových současníků, jakož i odborné studie sinologů a religionistů (Luboš Bělka, Pavel Šindelář, Martin Slobodník, Alena Zádrapová). Samozřejmostí je podrobný rejstřík, kartografické přílohy a rozsáhlý poznámkový aparát.

 • 2016: užší výběr soutěže o nejkrásnější české knihy

Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Bez popisku

Lenka Hrbková: Understanding Policy Attitudes: Effects of Affective Source Cues on Political Reasoning

Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Zabývala se otázkou, jak základní signály v podobě afektivní reakce účastníků experimentu vůči politickým stranám a jejich čelním představitelům ovlivňují postoje vůči tématům, která tyto strany a jejich představitelé akcentují ve své politice. Výzkum se zaměřil především na negativitu a negativní pocity účastníků vůči politickým představitelům a ukázal, že tento typ negativního vztahu ovlivňuje způsob, jak lidé přemýšlí o politických tématech. Vzhledem k tomu, že experimentální metoda je na poli české politické vědy novinkou, cílem knihy je také představit experiment jako relevantní a užitečný nástroj pro rozšíření znalostí o důležitých politických procesech a fenoménech.

 • 2016: Cena rektora MU za vynikající dizertační práci

Drahé kameny starověkých civilizací

Bez popisku

Drahé kameny jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti. Reprezentativní populárně naučná publikace je pojednáním o dějinách drahých kamenů i dějinách samotných. Na 382 stranách, 332 fotografiích a 64 ilustracích se před námi, díky drahým kamenům, odvíjí život a problémy starověkých civilizací. Čtivým textem a rozsáhlými obrazovými přílohami jsme v této knize přímo vtaženi do doby, kterou postupně poznáváme především díky systematické dokumentaci archeologických nálezů – artefaktů z drahých kamenů.

 • 2014: Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
 • 2013: nominace na cenu Magnesia litera za vědeckou literaturu
 • 2013: Nejkrásnější kniha 23. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodu

Hudebně-literární slovník

Bez popisku

Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník

Grandiózní encyklopedická trilogie je založena na propojení hudebního, slovesného a částečně i výtvarného umění. Obsahuje přes dva tisíce hesel s osobnostmi skladatelů, v jejichž tvorbě se alespoň jedenkrát potkala hudba s literaturou – od pouhé doložitelné inspirace po zhudebnění literárního díla. Slovník je výsledkem úctyhodné, desítky let trvající excerpční autorovy činnosti.

 • 2014: Hlavní cena v soutěži Slovník roku (2. místo)

Latinitas medica

Bez popisku

Elena Marečková-Štolcová a kolektiv: Latinitas medica. Lexikon (nejen) lékařských sentencí, citátů a rčení

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady.

 • 2012 Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku (2. místo)

Vinný kámen

Bez popisku

Marek Fencl: Vinný kámen

Marek Fencl narozen v Hodoníně 1967, vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, pracuje jako lékař v Brně. Verše publikoval v literární revue Weles a v několika sbornících vydaných stejnojmenným literárním sdružením. Počítá se k volnému sdružení básníku označovanému Královopolský okruh. Básnická sbírka obsahuje 45 básní a je autorovou knižní prvotinou. Jedná se o básně psané volným veršem, plné obrazů krajiny a života na Moravském Slovácku. Od pradávna lidmi obdělávaná země, mimo jiné i náročným pěstováním révy vinné, je sama o sobě takovou vinicí Páně se symbolikou, která k tomu náleží. Dává lidem chléb nejen k jídlu, ale i ten, jenž je potravou pro ducha. V několika básních je stejným pohledem nazíráno i na místa více či méně vzdálená.

 • 2010 Nominace na cenu Magnesia litera za objev roku

Komunistické právo v Československu

Bez popisku

Michal Bobek, Pavel Molek a Vojtěch Šimíček (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví

Spočíval problém komunistického práva jen v jeho aplikaci konkrétními lidmi popřípadě v jeho dočasném více či méně přímém ovlivňování nedemokratickou politikou anebo v systému jako takovém? Bylo možno očekávat, že když bychom s cinkáním klíčů ještě pár let počkali, dočkali bychom se nakonec přeci jen tak dlouho ohlašovaných světlých zítřků? Na jakých hodnotách vlastně bylo komunistické právo založeno? Je něco, čím toto právo přispělo do „světové pokladnice jurisprudence“? Měli bychom se k některým jeho institutům vrátit, respektive, je dobře, že jsme u nich zůstali? Celkem dvacet devět autorů odpovídá na tyto otázky v třech desítkách příspěvků dělených do čtyř částí.

 • 2009 Cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury

Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Bez popisku

Iva Stuchlíková, Tomáš Janík a kol. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

 • 2015 Cena rektora Jihočeské univerzity za popularizační/přehledové dílo
 • 2016 Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci

Poème électronique. 1958. Le Corbusier – E. Varèse – I. Xenakis

Bez popisku

Martin Flašar: Poème électronique. 1958. Le Corbusier – E. Varèse – I. Xenakis

„Poème électronique“ byla jedním z prvních komplexních multimediálních děl, které důsledně využívalo řízeného pohybu elektroakustického materiálu v architektonickém prostoru. Pro prezentaci firmy Philips na Světové výstavě v Bruselu v r. 1958 jej připravila trojice umělců Le Corbusier, Edgard Varèse a Iannis Xenakis. Označení Poème électronique v této práci reprezentuje soubor uměleckých počinů v oblasti architektury, hudby a vizuálního umění, které s pavilonem Philips souvisely. Zvláštní pozornost je věnována osobnosti solitéra a průkopníka elektroakustické hudby Edgarda Varèse. Ambicí předkládané publikace je sledování vývojových linií hlavních protagonistů protínajících interpretační rámec konstruovaný estetikami dobových uměleckých směrů a hnutí.

 • 2012 Nominace na cenu F. X. Šaldy za rok 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.