Otevřené publikování

Seminář univerzitních nakladatelů. Brno 29.–30. září 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.Otevrenepublikovani2021

Deset z Brna

Účastníci semináře „Otevřené publikování“ (Brno, 29.–30. září 2021) se shodli na následujících principech i postupech pro zajištění kvality jimi vydávaných knižních i časopiseckých děl:

  1. Vztah autora a redaktora je rovnoprávný a vzájemně respektovaný.
  2. Kvalita vydávaných děl se zvyšuje během redakčního procesu uvnitř vydavatelství. Není možné být pouhým administrátorem přidělovaných ISBN.
  3. Je potřeba posílit hodnotící kritéria ve prospěch vědeckých monografií v rámci metodik RVVI (aktuálně Metodiky 17+). Současné hodnocení zvýhodňuje přírodní před společenskými vědami.
  4. Lektorské řízení (peer-review proces) usnadňují strukturované formuláře se slovním i bodovým hodnocením.
  5. Nezbytná je úzká spolupráce nakladatelství a knihoven nejen pro dostupnost a archivaci univerzitní produkce a také pro zabezpečení publikování v režimu Open Access.
  6. Vhodným oborovým tříděním může být i BISAC a Thema.
  7. Při hodnocení vědecké činnosti univerzit je nutné zdůrazňovat, že produkce univerzitních nakladatelství sestává významně z produkce učebnic, učebních textů, populárně-naučné literatury, tedy nejen vědeckých děl.
  8. Pro síť veřejných vysokých škol a jejich nakladatelství je výhodná vzájemná spolupráce, efektivní a užitečné sdílení zkušeností, postupů, školení, pomoc nově vznikajícím nakladatelstvím atp. I proto účastnící doporučují pravidelné setkávání.
  9. Návrh témat pro další semináře: propagace, marketing; tvorba jiných formátů e-knih nežli pdf; vydavatelská činnost knihoven atp.
  10. Účastníci semináře dávají mandát Petru Valovi, členu předsednictva SČKN, aby při jednání předsednictva přednesl požadavek na ustanovení povinného výtisku elektronických knih.

Masarykova univerzita, Nakladatelství Munipress MU

Prezentace

Přednášející:

Stáhnout PDF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.