Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

 • Sokol Brno I (1862–1938). Dějiny elitní moravské jednoty

  Sokol Brno I (1862–1938). Dějiny elitní moravské jednoty

  Milena Strachová

  Monografie se zabývá vznikem a vývojem nejstarší sokolské jednoty na Moravě. Popisuje složité počátky rodícího se sokolského hnutí v poněmčelém prostředí, kde docházelo k mnohem větším třenicím a animozitám, limitujícím rozvoj české tělovýchovy. Před námi tak vyrůstá obraz daleko složitější, než jaký existuje ve vědomí široké veřejnosti. Autorka analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu v českém emancipačním hnutí a zároveň ve svém výkladu nabízí pohled do společenských, ideových a politických dějů „moravského Manchesteru“ v 19. a 20. století (kniha zahrnuje časové období od 60. let 19. století do roku 1938). Tematiku dokreslují fotografie a citace z dobových materiálů.

  Vyjde v lednu 2020.

 • Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)

  Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)

  Josef Unger a kolektiv

  Publikace se zabývá výzkumem šibenic v Jihomoravském kraji. Dosavadní výzkum přinesl poznatky o podobě šibenic, jejich datování, situaci v terénu a také o delikventech, kteří byli na šibenici popraveni a jejichž pozůstatky se u šibenic nacházejí. Předložená publikace je souhrnem dosavadních poznatků o jihomoravských šibenicích v časném novověku z hlediska historie, historie práva, archeologie, antropologie, botaniky, zoologie a geomorfologie.

  Vyjde koncem roku 2019.