Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

 • Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky

  Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky

  Daniel Drápal, Jana Tichá (eds.)

  Vranečkova kronika představuje cenný rukopisný pramen přibližující dění na severovýchodní Moravě v průběhu v 18. a 1. poloviny 19. stol. Kroniku začal psát v roce 1725 učitel v Zašové u Valašského Meziříčí Jan Bartoloměj Vranečka, po jeho smrti pokračovali jeho synové a posléze další generace autorů (poslední zápis je datován rokem 1847). Na stránkách kroniky jsou zaznamenány příběhy spojené s úctou k zázračnému obrazu Panně Marii Zašovské, zdejším poutním místem a založením kláštera trinitářů. Vranečkovy zápisy jsou zajímavým příspěvkem k poznání životní reality obyvatel regionu v rozmezí 150 let. Edice Vranečkovy kroniky, doplněná o letopisné zápisy a popis poutě do Říma dalšího zašovského učitele Františka Demla, je opatřena doprovodnými analytickými studiemi, komentáři a poznámkami.

  Vyjde v červenci 2020.

 • Život ONLIFE

  Život ONLIFE

  Michal Černý

  Munice je původní populárně naučná edice Nakladatelství Munipress. Jejím cílem není nic menšího než zlepšovat svět. Pokouší se o to šířením vědění, které se vytváří a vyučuje na Masarykově univerzitě. Patříte-li k příznivcům nenásilného celoživotního vzdělávání, je Munice určena právě vám.

  V aktuálním, pátém svazku s názvem Život onlife se zamyslíme nad hybridní povahou sociálního a pracovního prostředí, ve kterém se většina z nás běžně pohybuje. Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace.

  RNDr. Michal Černý je informační vědec, filozof, pedagog a didaktik, inovátor v oblasti technologií ve vzdělávání. Ačkoli patří k nejmladší generaci vědců, napsal již více než dvacet knih a stovky recenzovaných článků. Na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU vede mj. oblíbené kurzy rozvoje digitálních kompetencí a kreativní práce s informacemi.

  Vyjde v srpnu 2020.