Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha vychází v souvislosti s jubileem zahájení výuky na brněnské lékařské fakultě a má ambici promluvit do debaty o stavu a perspektivách tuzemského zdravotnického vzdělávání. Cílem díla je představit roli fakulty v systému vzdělávání zdravotníků a připomenout sto let uplynulých od jejího založení, a současně prozkoumat otázku soudržnosti instituce a sdílení identity a cílů u jejích zaměstnanců a studentů. Autorský kolektiv si proto klade otázky o historických kořenech současné práce fakulty, o reflexi historické zkušenosti a jejím významu pro aktuální práci. Vše s ohledem na komplikované dějiny, velmi členitou organizační strukturu fakulty a její zapojení do systému zdravotní péče v Brně a na jižní Moravě. Dílem se proplétá několik závažných a provokativních otázek: Byl a stále ještě je zdrojem identity fakulty a jejích zaměstnanců medicínský humanistický étos péče o zdraví a život člověka? Obstojí fakultní soudržnost pod zvyšujícím se tlakem na excelenci výzkumu a z toho plynoucí oborovou specializaci? Je spolupráce různých oborů fakulty efektivní ve vztahu k potřebám studentů? Autorský kolektiv ve své interpretaci dějin a současnosti brněnské lékařské fakulty využil nejen archivní materiály, ale v hojné míře také rozhovory s osobami různou měrou zainteresovanými na dění na fakultě. Vznikla tak práce historická a současně velmi aktuální.

To be published in October.

Pilgrimage Art in the Middle Ages as a Physical Experience

Pilgrimage Art in the Middle Ages as a Physical Experience

Jana Černocká, Martin Drlíček, Ivan Foletti, Martin F. Lešák, Adrien Palladino, Pavla Tichá

When one says “medieval pilgrimage”, one imagines an almost fanatical religious act. Such an image is based on modern prejudices about medieval religion, which is now commonly associated with irrationality, manipulation, lack of tolerance and often violence. What did a medieval pilgrimage look like in reality? How should we imagine the figure of the medieval pilgrim? What did the world around him look like? And what is the relationship between pilgrimage and art? These are some of the questions this book seeks to answer. It follows a medieval pilgrim on his journey through the countryside to the interior of the church at his destination, showing how he experienced the sacred there firsthand through art, the smell of incense, candlelight, and the pleasant coolness of the air. One thing seems certain from the start: in the pre-modern world, as today, pilgrimage was a life-changing experience that left no one indifferent.

To be published this autumn.

Hundred times Antarctica

Hundred times Antarctica

Miloš Barták (ed.)

The book offers one hundred questions and answers about Antarctica. In several sections, the authors, participants in Antarctic research, present the continent, the history of its discovery, and its geology, and address climatological issues and the effects of global warming in Antarctica. In the biological sciences sections, they discuss the animals, including microorganisms, and plants of Antarctica. The conclusion is dedicated to the Czech Antarctic research programme, interesting facts from the Czech J. G. Mendel station, information about its construction and operation since 2006, and about James Ross Island where it is located.

To be published this autumn.

That way home. Meditations with images

That way home. Meditations with images

Ivana Noble

In this book, Ivana Noble introduces the reader to the world of biblical stories in the form of her own works of art accompanying texts from the scriptures, from the ancient Western and Eastern Christian traditions, medieval mysticism, and from modern and contemporary theology and spirituality. The more than fifty reproductions of the author’s art include lithographs she created in Petr Korbelář’s workshop in the years 2007–2019, and later oil paintings, including a cycle on Mary’s life. It was created during the time of Covid restrictions and during the author’s time at Mariánské Lázně.

To be published this automn.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.