Selection from the forthcoming books

selected by the editors

English or Czenglish (new edition)

English or Czenglish (new edition)

Don Sparling, Simona Kalová, Christopher Adam Rance

To be published before the end of this year.

Zvířata na silnicích

Zvířata na silnicích

Michal Bíl, Tomáš Bartonička

Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava, jedna z nejrozšířenějších lidských činností posledních let, je toho dokladem. Rostoucí počet dopravních prostředků způsobuje nepříjemné střety mezi vozidly samotnými, ale také s volně žijícími živočichy. Silnice v celosvětovém měřítku často přetínají trasy přirozeného pohybu zvířat, která potom nemají jinou možnost, než se je pokoušet překonávat. V naprosté většině případů jsou odkázána pouze na své smysly a instinkty při přesunu na opačnou stranu komunikace. Jedná se o velmi riskantní počínání a následkem jsou často kolize, při nichž hynou miliony živočichů denně.

Jak významným problémem pro člověka střety se zvířaty vůbec jsou? Kdy a kde k nim dochází nejčastěji? Jaké jsou následky střetů pro posádky vozidel? Kde končí a k čemu jsou dále využívána těla uhynulých zvířat? Existují řešení problému? Odpovědi na tyto i další otázky hledají autoři knihy.

 Vyjde koncem roku 2021.

When they spread out their arms, they touch the darkness. Changes to priestly identity within Czech catholicism in the 19th and 20th centuries

When they spread out their arms, they touch the darkness. Changes to priestly identity within Czech catholicism in the 19th and 20th centuries

Petr Husák

This book examines the changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries on the example of three Catholic priests (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). The changing identity of priests in the modern age is a relevant theme in historical science and at the same time is the turbulent story of a social profession which still undoubtedly enjoyed social prestige during the mid-19th century, but which with the passing of time became a target of criticism as a symbol of backwardness for some, while for others it was a symbol of eternal order, legitimate authority, authentic service, or even martyrdom. Even in the 20th century, priestly identity continued to contain its sacral, spiritual and even overtly mystical content. As is suggested by the title, it is this which the author focuses on very thoroughly.

To be published in December.

Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning

Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning

Barbara Jaworski, Josef Rebenda, Reinhard Hochmuth, Stephanie Thomas

University mathematics courses represent a considerable hurdle for many students; and for quite a few this leads to dropping out or changing studies. Even among students who successfully pass mathematics exams, there are many who do not achieve the intended teaching goals. Instead of a reflected understanding of mathematical concepts and their internal and external mathematical use, rote learning often dominates.

PLATINUM – Partnership for Learning and Teaching IN University Mathematics – an Erasmus+ co-funded project– was set out to address students’ difficulties with learning mathematics at university level. It took as its central theme a focus on Inquiry-Based Mathematics Education, IBME. Fundamentally, mathematics teaching should be designed to enable students to inquire into mathematical concepts as a basis for their learning and understanding.

A pedagogical principle of the inquiry approach has been the formation of Communities of Inquiry, not only for students doing mathematics, but for teachers and lecturers collaborating to design inquiry-based tasks and teaching units, and for mathematics education researchers collaborating to address theoretical understandings and inform development.

PLATINUM has involved 8 university partners in 7 European countries in inquiry-based activity, working together and in partner groups to inquire into processes and practices within (inter-)national settings. In this book we report on 3 years of developmental inquiry, addressing the issues for students’ learning, and the PLATINUM community learning in the process. We invite our readers to join us in these inquiry processes, building on what we have learned and achieved and extending our processes and practices to contribute to better understanding of mathematics for students more widely.

To be published at the turn of the year 2021/2022.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.