Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Zvířata na silnicích

Zvířata na silnicích

Michal Bíl, Tomáš Bartonička

Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava, jedna z nejrozšířenějších lidských činností posledních let, je toho dokladem. Rostoucí počet dopravních prostředků způsobuje nepříjemné střety mezi vozidly samotnými, ale také s volně žijícími živočichy. Silnice v celosvětovém měřítku často přetínají trasy přirozeného pohybu zvířat, která potom nemají jinou možnost, než se je pokoušet překonávat. V naprosté většině případů jsou odkázána pouze na své smysly a instinkty při přesunu na opačnou stranu komunikace. Jedná se o velmi riskantní počínání a následkem jsou často kolize, při nichž hynou miliony živočichů denně.

Jak významným problémem pro člověka střety se zvířaty vůbec jsou? Kdy a kde k nim dochází nejčastěji? Jaké jsou následky střetů pro posádky vozidel? Kde končí a k čemu jsou dále využívána těla uhynulých zvířat? Existují řešení problému? Odpovědi na tyto i další otázky hledají autoři knihy.

To be published at the turn of the year 2021/2022.

Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning

Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning

Barbara Jaworski, Josef Rebenda, Reinhard Hochmuth, Stephanie Thomas

University mathematics courses represent a considerable hurdle for many students; and for quite a few this leads to dropping out or changing studies. Even among students who successfully pass mathematics exams, there are many who do not achieve the intended teaching goals. Instead of a reflected understanding of mathematical concepts and their internal and external mathematical use, rote learning often dominates.

PLATINUM – Partnership for Learning and Teaching IN University Mathematics – an Erasmus+ co-funded project– was set out to address students’ difficulties with learning mathematics at university level. It took as its central theme a focus on Inquiry-Based Mathematics Education, IBME. Fundamentally, mathematics teaching should be designed to enable students to inquire into mathematical concepts as a basis for their learning and understanding.

A pedagogical principle of the inquiry approach has been the formation of Communities of Inquiry, not only for students doing mathematics, but for teachers and lecturers collaborating to design inquiry-based tasks and teaching units, and for mathematics education researchers collaborating to address theoretical understandings and inform development.

PLATINUM has involved 8 university partners in 7 European countries in inquiry-based activity, working together and in partner groups to inquire into processes and practices within (inter-)national settings. In this book we report on 3 years of developmental inquiry, addressing the issues for students’ learning, and the PLATINUM community learning in the process. We invite our readers to join us in these inquiry processes, building on what we have learned and achieved and extending our processes and practices to contribute to better understanding of mathematics for students more widely.

To be published at the turn of the year 2021/2022.

Geography of Barriers: Examples of Good Barrier-free Practice

Geography of Barriers: Examples of Good Barrier-free Practice

Robert Osman (ed.)

The book Geography of Barriers: Examples of Good Barrier-free Practice offers a collection of texts that are interested in making space, services, and information accessible. Thus, the collection is primarily about barriers, their nature, localization, and possible effects. Under barriers, most people imagine material barriers for wheelchair users in the form of steps or sidewalk curbs. Only a few would think that barriers can be represented by loosely placed rugs, unfit lighting, large glass surface, a doorbell without visual output, unwanted attention, frequent asking and offering help, lack of language knowledge, pity, etc. Thus, the book broadens awareness of what can be considered a barrier.

The texts are divided into three parts – theoretical, methodic, and empirical – and their arrangement follows the logic of thematic focusing from the most general to the most concrete types of barriers. While the theoretical part places the policies of accessibility into the wider context of scientific disciplines and their development – such as disability studies, disability geography or service design, the methodic part discusses the introduction of accessibility policies in the city of Brno, describing how it tried to make its space, services, and information more accessible. Finally, the empirical part offers 18 examples of relatively good barrier-free implementations that have been recently realized in Brno. This division reflects an effort to target several groups of readers. The first part thus addresses mainly students interested in accessibility issues, the second, methodic part is intended for politicians and municipalities searching for inspiration to implement their own accessibility measures and policies. The last part stating concrete examples of good barrier-free implementations is aimed at general public, at people who like to think about a whole range of topics related to accessibility of space, services, and information.

To be published at the turn of the year 2021/2022.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.