Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha vychází v souvislosti s jubileem zahájení výuky na brněnské lékařské fakultě a má ambici promluvit do debaty o stavu a perspektivách tuzemského zdravotnického vzdělávání. Cílem díla je představit roli fakulty v systému vzdělávání zdravotníků a připomenout sto let uplynulých od jejího založení, a současně prozkoumat otázku soudržnosti instituce a sdílení identity a cílů u jejích zaměstnanců a studentů. Autorský kolektiv si proto klade otázky o historických kořenech současné práce fakulty, o reflexi historické zkušenosti a jejím významu pro aktuální práci. Vše s ohledem na komplikované dějiny, velmi členitou organizační strukturu fakulty a její zapojení do systému zdravotní péče v Brně a na jižní Moravě. Dílem se proplétá několik závažných a provokativních otázek: Byl a stále ještě je zdrojem identity fakulty a jejích zaměstnanců medicínský humanistický étos péče o zdraví a život člověka? Obstojí fakultní soudržnost pod zvyšujícím se tlakem na excelenci výzkumu a z toho plynoucí oborovou specializaci? Je spolupráce různých oborů fakulty efektivní ve vztahu k potřebám studentů? Autorský kolektiv ve své interpretaci dějin a současnosti brněnské lékařské fakulty využil nejen archivní materiály, ale v hojné míře také rozhovory s osobami různou měrou zainteresovanými na dění na fakultě. Vznikla tak práce historická a současně velmi aktuální.

To be published at the turn of 2022/2023.

That way home. Meditations with images

That way home. Meditations with images

Ivana Noble

In this book, Ivana Noble introduces the reader to the world of biblical stories in the form of her own works of art accompanying texts from the scriptures, from the ancient Western and Eastern Christian traditions, medieval mysticism, and from modern and contemporary theology and spirituality. The more than fifty reproductions of the author’s art include lithographs she created in Petr Korbelář’s workshop in the years 2007–2019, and later oil paintings, including a cycle on Mary’s life. It was created during the time of Covid restrictions and during the author’s time at Mariánské Lázně.

To be published this automn.

Towards the Inclusive School. Interaction and Norm

Towards the Inclusive School. Interaction and Norm

Radim Šíp, Denisa Denglerová, Miroslav Bielik, Lenka Ďulíková, Lenka Gulová, Jan Kalenda, Markéta Košatková, Martina Kurowski, František Trapl

Inclusion is not deepening integration. It is a comprehensive response to the transformation of the contemporary world, which takes seriously the fact that diversity is its defining essence. The monograph presents the results of three years of research, from which it follows that well-implemented inclusion positively transforms the atmosphere, teaching methods, and academic outcomes of mainstream schools. Thanks to its principles of inclusion, it frees the educational system from the ideology of the middle class, which, contrary to its own rhetoric, is based on a hierarchical system and favors sameness over the difference. Valuing diversity opens up space for the essential value of a democratic society – the development of the educational potential of each of its members according to their possibilities, needs, and interests while building strong social cohesion and resilience.

To be published at the turn of 2022/2023

Turbulent Story. The Situation of Catholics in the People’s Republic of China

Turbulent Story. The Situation of Catholics in the People’s Republic of China

Magdaléna Rychetská

The book introduces the situation and development of the Catholic Church in the People’s Republic of China from its foundation in 1949 to the present (2022). It provides both historical context and contemporary information about the Chinese Catholics. It examines the diverse groups of Catholics established in the territory of the People’s Republic of China belonging to both the official state-run Chinese Catholic Patriotic Association and believers in the so-called underground church, which is not sanctioned by the Chinese authorities. The book examines the political and social dilemmas facing the church under the leadership of the Chinese Communist Party.

To be published at the turn of 2022/2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.