Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities

Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities

Karla Brücknerová

The book presents peer learning among part-time students as an essential part of their higher education experience. It summarizes the research that indicates that students' achievement, well-being, and study engagement are related to peer learning. Possibilities for supporting peer learning are discussed. Qualitative research of peer learning among part-time students studying for educational degrees offers descriptions of contextual influences and peer learning situations. Based on patterns of occurrence of peer learning situations, three types of peer learning among part-time students are defined: studying beside peers, studying together with peers, and studying due to peers. Each type brings specific benefits and requires distinct support.

To be published in October.

English or Czenglish (new edition)

English or Czenglish (new edition)

Don Sparling, Simona Kalová, Christopher Adam Rance

To be published before the end of this year.

Zvířata na silnicích

Zvířata na silnicích

Michal Bíl, Tomáš Bartonička

Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava, jedna z nejrozšířenějších lidských činností posledních let, je toho dokladem. Rostoucí počet dopravních prostředků způsobuje nepříjemné střety mezi vozidly samotnými, ale také s volně žijícími živočichy. Silnice v celosvětovém měřítku často přetínají trasy přirozeného pohybu zvířat, která potom nemají jinou možnost, než se je pokoušet překonávat. V naprosté většině případů jsou odkázána pouze na své smysly a instinkty při přesunu na opačnou stranu komunikace. Jedná se o velmi riskantní počínání a následkem jsou často kolize, při nichž hynou miliony živočichů denně.

Jak významným problémem pro člověka střety se zvířaty vůbec jsou? Kdy a kde k nim dochází nejčastěji? Jaké jsou následky střetů pro posádky vozidel? Kde končí a k čemu jsou dále využívána těla uhynulých zvířat? Existují řešení problému? Odpovědi na tyto i další otázky hledají autoři knihy.

 Vyjde koncem roku 2021.

The Ways of the Authorial Fairy Tale after the Year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria

The Ways of the Authorial Fairy Tale after the Year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria

Martina Salhiová

This monograph deals with a genre of children’s literature (literature for children and young adults) – the contemporary authorial fairy tales published between 2000 and 2020 in the Czech Republic and in Bulgaria. Using a comparative method and analysis of the works, the monograph follows the development shifts in the genre of authorial fairy tale in both national literatures. The work is selective, focused on the most distinctive types of authorial fairy tales. The division of the monograph into four parts (folklore-influenced fairy tales, diary and calendar fairy tales, lyricized and rhythmic fairy tales, humor and nonsense fairy tales) tends to be more orientational and approximate thanks to the mixing of different literary genres.

To be published in November.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.