Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha vychází v souvislosti s jubileem zahájení výuky na brněnské lékařské fakultě a má ambici promluvit do debaty o stavu a perspektivách tuzemského zdravotnického vzdělávání. Cílem díla je představit roli fakulty v systému vzdělávání zdravotníků a připomenout sto let uplynulých od jejího založení, a současně prozkoumat otázku soudržnosti instituce a sdílení identity a cílů u jejích zaměstnanců a studentů. Autorský kolektiv si proto klade otázky o historických kořenech současné práce fakulty, o reflexi historické zkušenosti a jejím významu pro aktuální práci. Vše s ohledem na komplikované dějiny, velmi členitou organizační strukturu fakulty a její zapojení do systému zdravotní péče v Brně a na jižní Moravě. Dílem se proplétá několik závažných a provokativních otázek: Byl a stále ještě je zdrojem identity fakulty a jejích zaměstnanců medicínský humanistický étos péče o zdraví a život člověka? Obstojí fakultní soudržnost pod zvyšujícím se tlakem na excelenci výzkumu a z toho plynoucí oborovou specializaci? Je spolupráce různých oborů fakulty efektivní ve vztahu k potřebám studentů? Autorský kolektiv ve své interpretaci dějin a současnosti brněnské lékařské fakulty využil nejen archivní materiály, ale v hojné míře také rozhovory s osobami různou měrou zainteresovanými na dění na fakultě. Vznikla tak práce historická a současně velmi aktuální.

To be published in spring 2023.

Turbulent Story. The Situation of Catholics in the People’s Republic of China

Turbulent Story. The Situation of Catholics in the People’s Republic of China

Magdaléna Rychetská

The book introduces the situation and development of the Catholic Church in the People’s Republic of China from its foundation in 1949 to the present (2022). It provides both historical context and contemporary information about the Chinese Catholics. It examines the diverse groups of Catholics established in the territory of the People’s Republic of China belonging to both the official state-run Chinese Catholic Patriotic Association and believers in the so-called underground church, which is not sanctioned by the Chinese authorities. The book examines the political and social dilemmas facing the church under the leadership of the Chinese Communist Party.

To be published in spring 2023.

Dostoevsky’s Writer’s Diary in the Contexts and Confrontations

Dostoevsky’s Writer’s Diary in the Contexts and Confrontations

Lenka Odehnalová

The Writer’s Diary is a work that has so far failed to receive as much attention as Dostoevsky's novels in the Czech and Slovak milieus. The presented monograph consists of seven chapters and comments on the Russian writer's late work from four aspects: the genre, theme, motif, and reception.
Regarding the theme, the Writer's Diary belongs in the so-called literary diary. The work is examined with a view to the period of its creation, the author's personality, and the poetological features. The Writer's Diary also defines three principal themes (Russia and the West, the image of St. Petersburg, characters of the children, and the form of childhood), specific features of literary genres (tales with fantasy elements, essays, letters, memoirs, and critical essays) and specific features of the motifs (the natural elements or the so-called random family and dreams). The last chapter is focused on the reception of the work in the Czech and Slovak milieus.

To be published in spring 2023.

Statistical analysis of social science data in R

Statistical analysis of social science data in R

Petr Soukup, Ladislav Rabušic, Petr Mareš

The textbook tries to introduce students and researchers from the field of social sciences statistical analysis of data that come mainly from questionnaire surveys. R (freeware) is used for all calculations, especially through the so-called R Commander. In addition to an introduction to working with R and R commander, the book includes basic procedures for describing and editing data, and then basic analytical procedures in social science statistics, specifically t-tests, analysis of variance, correlation and regression analysis (including the logistic regression model). The book concludes with chapters on factor analysis and cluster analysis. The book is based on a successful textbook (by the same author team) dedicated to the statistical analysis of social science data in the SPSS environment.

To be published in March 2023.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.