Publikujte s námi

Těší nás, že uvažujete o spolupráci s nakladatelstvím Munipress. Na naše redaktorky a redaktory se bez obav můžete obracet se svými rukopisy v jakémkoliv stadiu tvorby nebo s náměty na vydání zajímavých odborných titulů původních i překladových.

Pro urychlení komunikace doporučujeme řídit se následujícím návodem:

Nepůsobíte na Masarykově univerzitě

a chystáte se nabídnout Munipressu rukopis odborné knihy.
Vyplňte Návrhový list publikace* a zašlete jej přímo k nám do redakce. Ozveme se Vám.


Pracujete nebo studujete na Masarykově univerzitě

a chystáte se vydat vědeckou monografii, skripta či sborník. Vaše dílo je posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno Vaším pracovištěm nebo grantovými prostředky.
Kontaktujte edičního referenta Vaší fakulty nebo manažera Vašeho projektu. Ve spolupráci s ním vyplňte ŽÁDOST O VYDÁNÍ DÍLA V NAKLADATELSTVÍ MUNIPRESS* a zašlete ji k nám do redakce.


* PDF formuláře je třeba stáhnout do počítače, vyplnit a následně odeslat příslušné redaktorce.
Pro vyplnění formuláře doporučujeme využít Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Pro!