Pro autory

Vážení autoři a editoři,
ceníme si Vašeho tvůrčího potenciálu a odhodlání. Psaní odborné práce je dlouhodobá, namáhavá a náročná činnost, se kterou si z větší části budete muset poradit sami. Naše nakladatelství Vám však může pomoci dotvořit Váš text do podoby kvalitní publikace. Vašim rukopisům se u nás dostane odborné redakční péče, nadstandardní typografické a grafické úpravy a kvalitního polygrafického zpracování. Zvláštní pozornost věnujeme uvedení díla na knižní trh. To vše pod prestižní univerzitní značkou Munipress.

Co Vás s námi čeká?
Nejprve celý ediční proces. Přibližně takto vypadá v jednotlivých krocích:
rukopis (Vy) recenzní řízení (jeden až dva recenzenti) zapracování připomínek recenzentů do rukopisu (Vy) odborná a jazyková redakce rukopisu (redaktorky) finalizace textu před sazbou (Vy a redaktorka) sazba (grafik) opakované korektury sazby (Vy a redaktorka, grafik) tisk


Duševní vlastnictví na MU

Dále by Vás mohlo zajímat jak je nakládáno s duševním vlastnictvím na Masarykově univerzitě.

Duševní vlastnictví na MU