Význam univerzitních nakladatelství

Univerzitní nakladatelství dělají práci, kterou by nikdo jiný neudělal. Jejich neocenitelné služby nevyužívá jen vědecká komunita (výzkumníci, přednášející, knihovníci a další) – jsou užitečné i širšímu okruhu čtenářů a nakonec i celé společnosti. Zaměstnanci univerzitních nakladatelství to samozřejmě vědí, ale až příliš často si to nechávají pro sebe. Jako kdyby se význam toho, co dělají, rozuměl sám sebou. Několik členů správní rady Asociace univerzitních nakladatelů si v roce 2000 stanovilo úkol jasně formulovat jedinečné hodnoty, které univerzitní nakladatelství přinášejí společnosti a akademické sféře. Výsledkem našeho úsilí je následujících dvacet čtyři bodů:

Univerzitní nakladatelství a společnost

 1. Univerzitní nakladatelství veřejnosti zpřístupňují výsledky vědeckých výzkumů.
 2. V knihách a časopisech univerzitních nakladatelství se publikují výsledky základního výzkumu a analýzy, z nichž pak vycházejí tvůrci politiky, osoby ovlivňující veřejné mínění a autoři děl pro širokou veřejnost.
 3. Současný mediální průmysl se sjednocuje a globalizuje, univerzitní nakladatelství však přispívají k rozmanitosti a pestrosti kultury.
 4. S knihovnami a dalšími kulturními institucemi pojí univerzitní nakladatelství společný zájem propagovat svět myšlenek a uchovávat kulturu vzdělanosti.
 5. Univerzitní nakladatelství vydávají díla zabývající se státem či regionem, v němž působí, a pomáhají tak zachovávat osobitost místní kultury.
 6. Univerzitní nakladatelství razí průkopnický přístup k dílům z oblasti etnických a rasových studií nebo studií sexuality. Prostor k yjádření díky tomu získávají menšiny a okrajové perspektivy.
 7. Univerzitní nakladatelství seznamují domácí publikum se zahraničními vědci a autory, jež zastupují a vydávají v překladu jejich díla.
 8. Univerzitní nakladatelství díky opětovným vydáním znovuobjevují kulturně významná díla a zajišťují jejich dostupnost.
 9. Univerzitní nakladatelství podporují svobodnou kulturu, protože vydávají knihy z oblasti beletrie, poezie, populárně naučné literatury, současného umění a podobně.

Univerzitní nakladatelství a věda

 1. Univerzitní nakladatelství podporují činnost v úzce specializovaných nebo vznikajících oblastech bádání, jejichž okruh čtenářů by zatím nezaujal komerční nakladatele.
 2. Díky praxi recenzního řízení univerzitní nakladatelství pomáhají ověřit správnost a kvalitu vědecké práce. Zajišťují tak vysoký standard akademických publikací.
 3. Univerzitní nakladatelství dodávají přidanou hodnotu vědeckým publikacím – nejen pečlivou a profesionální redakční prací, ale i tím, že publikace šíří po celém světě.
 4. Univerzitní nakladatelství jsou součástí široké palety vzdělávacích institucí, přispívají proto k rozmanitosti vědeckých perspektiv.
 5. Univerzitní nakladatelství vydávají první knihy mladých vědců, čímž kultivují a podporují jejich práci. Tito vědci si tak mohou rozvíjet své autorské zkušenosti a pracovat na své reputaci.
 6. Univerzitní nakladatelství poskytují licence na překlady vydavatelům v dalších zemích. Tím celosvětově zpřístupňují díla domácích autorů.
 7. Univerzitní nakladatelství vyčleňují prostředky na dlouhodobé edice a vícesvazkové výzkumné projekty. Umožňují tedy vydání i dílům, jejichž dokončení je otázkou vzdálené budoucnosti.
 8. Univerzitní nakladatelství vydávají většinu výukových materiálů, čímž přispívají k bohatosti vzdělávání studentů i absolventů univerzit.
 9. Univerzitní nakladatelství spolupracují s vědeckými společnostmi, asociacemi a knihovnami při hledání způsobů, jak může akademický svět co nejlépe využít nové technologie.

Univerzitní nakladatelství a akademická obec

 1. Univerzitní nakladatelství rozšiřují dosah a vliv svých mateřských univerzit. Propagují jejich oddanost idejím a vědění.
 2. Díky práci univerzitních nakladatelů je zřejmé, jak jejich mateřské instituce podporují humanitní nebo společenské obory a vůbec oblasti jen zřídka významně financované státem nebo komerční sférou.
 3. Univerzitní nakladatelství vydávají knihy zaměřené na lokální témata a pořádají akce s místními autory. Přispívají tím k propojení univerzit a lidí v jejich okolí.
 4. Univerzitní nakladatelství svým univerzitám přinášejí potřebnou publicitu. K té přispívají články v novinách, knižní recenze, získaná ocenění nebo účast na vědeckých konferencích.
 5. Zaměstnanci univerzitních nakladatelství působí jako místní odborníci. Pomáhající vědeckému i administrativnímu personálu univerzity v otázkách problematiky duševního vlastnictví, vědecké komunikace nebo publikačního procesu.
 6. Univerzitní nakladatelství poskytují podporu i příležitosti pro studenty se zájmem o kariéru v nakladatelském odvětví nebo souvisejících oblastech.

Autoři

Douglas Armato, ředitel University of Minnesota Press
Steve Cohn, ředitel Duke University Press
Susan Schott, zástupce ředitele University Press of Kansas

Více na: http://www.aaupnet.org/about-aaup/about-university-presses/the-value-of-university-presses

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.