Kdo jsme?

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress je jedním z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice. Každý rok vydáme více než 400 titulů odborných a populárně naučných knih; vydáváme také 54 odborných časopisů. Plníme funkci vydavatelství Masarykovy univerzity a zároveň vydáváme knihy tuzemských i zahraničních autorů, kteří na univerzitě nepůsobí. Zaměřujeme se na odbornou literaturu, a to vědeckou i populárně naučnou. Rukopisy všech našich publikací procházejí recenzním řízením, takže ručíme za jejich odbornou kvalitu a důvěryhodnost.

Posláním nakladatelství Munipress je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity, přispívat k posilování prestiže univerzity vůči odborné veřejnosti a k pěstování dobrého jména MU ve společnosti, dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací, budovat partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na mezinárodní úrovni.

Koordinujeme ediční činnost Masarykovy univerzity

Univerzitní autoři své rukopisy předkládají edičním radám jednotlivých fakult. Jejich ediční plány následně schvaluje ediční rada Masarykovy univerzity. Nakladatelství Munipress má také vlastní ediční plán, zaměřený především na populárně naučné tituly pro širší veřejnost. Všechny knihy, které vydává Masarykova univerzita ve svém nakladatelství Munipress nesou univerzitní ISBN a logo Munipress na hřbetu a na zadní straně obálky. 

Náš tým

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.