Kdo jsme?

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress je jedním z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice. Každý rok vydáme více než 400 titulů odborných a populárně naučných knih; vydáváme také 54 odborných časopisů. Plníme funkci vydavatelství Masarykovy univerzity a zároveň vydáváme knihy tuzemských i zahraničních autorů, kteří na univerzitě nepůsobí. Zaměřujeme se na odbornou literaturu, a to vědeckou i populárně naučnou. Rukopisy všech našich publikací procházejí recenzním řízením, takže ručíme za jejich odbornou kvalitu a důvěryhodnost.

Posláním nakladatelství Munipress je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity, přispívat k posilování prestiže univerzity vůči odborné veřejnosti a k pěstování dobrého jména MU ve společnosti, dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací, budovat partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na mezinárodní úrovni.

Koordinujeme ediční činnost Masarykovy univerzity

Univerzitní autoři své rukopisy předkládají edičním radám jednotlivých fakult. Jejich ediční plány následně schvaluje ediční rada Masarykovy univerzity. Nakladatelství Munipress má také vlastní ediční plán, zaměřený především na populárně naučné tituly pro širší veřejnost. Všechny knihy, které vydává Masarykova univerzita ve svém nakladatelství Munipress nesou univerzitní ISBN a logo Munipress na hřbetu a na zadní straně obálky. 

Náš tým

Ředitelka nakladatelství

PhDr. Alena Mizerová
Funkce ředitelka nakladatelství, příjem nových rukopisů
Telefon (+420) 549 49 1170
E-mail mizerova(at)press.muni.cz

Redakce

PhDr. Lea Novotná
Funkce zástupkyně ředitelky, odborná redaktorka, redakce časopisů, agenda CrossRef
Telefon (+420)  549 49 6140
E-mail l.novotna(at)press.muni.cz
Mgr. Radka Vyskočilová
Funkce odborná redaktorka, ediční agenda pro FF, LF, PedF, FSpS a FI
Telefon (+420)  549 49 5263
E-mail radkavys(at)press.muni.cz
Mgr. Radek Gomola
Funkce odborný redaktor, elektronické publikování, IT podpora, webmaster, open access, redakce časopisů, agenda CrossRef
Telefon (+420)  549 49 5238
E-mail gomola(at)press.muni.cz
Mgr. Martina Dvořáková (roz. Tlachová)
(částečný úvazek - mateřská dovolená)
Funkce odborná redaktorka, ediční agenda pro PrF, PřF, ESF, FSS
Telefon (+420)  549 49 4116, (+420) 604 814 847
E-mail dvorakova(at)press.muni.cz

Marketing a distribuce

Marek Konečný
Funkce Manažer marketingu
Telefon (+420)  549 49 6484
E-mail konecny(at)press.muni.cz

Právní podpora

Mgr. Zuzana Konvalinková
Funkce Právník
Telefon (+420) 549 49 5285
E-mail konvalinkova(at)press.muni.cz
Mgr. Ing. Helena Dvořáková
(v současné době na mateřské dovolené)
Funkce Právník
Telefon (+420) 549 49 6556
E-mail h.dvorakova(at)press.muni.cz