Moravský kras. Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

Bez popisku

Rok vydání: 2019
Počet stran: 347
Rozměry: 16 × 23 cm
Vazba: brožovaná
Obor: Geologie
ISBN: 978-80-210-8742-2

Koupit knihu
Od stejného autora
Morava v době ledové

Modelový příklad přírodního a historického společenského vývoje

Rudolf Musil

Interdisciplinární průvodce jedinečným terénem mezi Adamovem na západě a Křtinami na východě upozorňuje "poutníka" na zajímavosti z různých přírodních i společenskovědních oborů. Josefovské a Křtinské údolí jsou neopakovatelným krajinným jevem, jehož studium umožňuje pochopit dlouhý vývoj celého Moravského krasu. Zasvěcený a originální text kolektivu odborníků pracuje s nejnovějšími informacemi, které doplňuje množství fotografií, map a tabulek.

Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc., je mezinárodně uznávaný kvartérní paleontolog a geolog. Jeho pozoruhodná vědecká kariéra je svázána především s Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou, kde působí na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty. V průběhu svého života se věnoval nejrůznějším odborným disciplínám; předmětem jeho bádání byl například vývoj druhů a změny společenstev v pleistocénu, biostratigrafická a ekostratigrafická problematika, tafonomie a biostratonomie, migrace a první stopy domestikace, systematika a evoluce rodu Equus a rodu Ursus, paleoekologická a paleobiologická problematika, kvartérní geologie, jeskynní sedimenty, historie výzkumů Moravského krasu, ochrana přírody či aplikace geologických věd v muzeologii. Je autorem více než tří set odborných publikací, včetně 17 monografií a odborných knih, jež vyšly u nás a v jedenácti dalších zemích Evropy a Ameriky. K popularizaci vědy přispěl desítkami časopiseckých článků a účastí na přípravě televizních pořadů doma i v zahraničí. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.