Morava v době ledové

Bez popisku

Rok vydání: 2014
Počet stran: 228
Rozměry: 21 × 30 cm
Vazba: pevná
Obor: Archeologie; Zoologie
ISBN: 978-80-210-6364-8
DOI:
10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014

Koupit knihu
Od stejného autora
Moravský kras

Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání

Rudolf Musil

Morava má ve střední Evropě výjimečné postavení, neboť tvoří přirozené spojení mezi severem a jihem. Po celou dobu čtvrtohor (tj. období před 2,6 miliony let) proto sloužila rostlinstvu a živočichům k sezonním i ke globálním migracím. Skutečně málokterá země se může pochlubit tak bohatou historií kvarterních výzkumů, především nálezů fauny, flory a tehdejšího člověka. Tradice zpracovávání kvartéru z hlediska nejrůznějších vědních disciplín sahá na Moravě hluboko do předminulého století. Souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, však dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy vzhledem k okolním územím, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám ekosystému vyvolaným migrací a vymíráním. Svůj výklad zakončuje přehledem nejdůležitějších moravských lokalit a výjimečných nálezů. Text doprovázejí barevné obrazové rekonstrukce zvířat, které malíř Petr Modlitba zhotovil přímo pro tuto knihu.

Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc., je mezinárodně uznávaný kvartérní paleontolog a geolog. Jeho pozoruhodná vědecká kariéra je svázána především s Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou, kde působí na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty. V průběhu svého života se věnoval nejrůznějším odborným disciplínám; předmětem jeho bádání byl například vývoj druhů a změny společenstev v pleistocénu, biostratigrafická a ekostratigrafická problematika, tafonomie a biostratonomie, migrace a první stopy domestikace, systematika a evoluce rodu Equus a rodu Ursus, paleoekologická a paleobiologická problematika, kvartérní geologie, jeskynní sedimenty, historie výzkumů Moravského krasu, ochrana přírody či aplikace geologických věd v muzeologii. Je autorem více než tří set odborných publikací, včetně 17 monografií a odborných knih, jež vyšly u nás a v jedenácti dalších zemích Evropy a Ameriky. K popularizaci vědy přispěl desítkami časopiseckých článků a účastí na přípravě televizních pořadů doma i v zahraničí. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.