Upper Acheulean occupation of Western Bohemia

Pavel Břicháček, Petr Šída


10.5817/CZ.MUNI.M210-7781-2015-4

BŘICHÁČEK, Pavel and ŠÍDA, Petr. Upper Acheulean occupation of Western Bohemia. In: Sandra SÁZELOVÁ, Martin NOVÁK and Alena MIZEROVÁ (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 33-52. ISBN 978-80-7524-000-2; 978-80-210-7781-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7781-2015-4.


Abstract

Recently, several new sites dated to Upper Acheulean were discovered during the systematic prospection of surface done by P. Brichacek in Western Bohemia region. In this paper will be discussed only three sites, namely Stříbro, Hromnice I, II and Břetislav with medium to large collections of stone artifacts, including bifaces as a significant element of this chronological period. Additionally, two dozen sites yielding smaller, insignificant collections were detected in this region.

Keywords

Lower Middle Paleolithic, Czech Republic, Stříbro, Hromnice, Břetislav, settlement, stone artifacts

Résumé

En Bohème occidentale, plusieurs nouveaux sites de surface attribués à l´Acheuléen supérieur ont été découverts au cours de ces dernières années grâce aux prospections systématiques de P. Brichacek. Une bonne vigntaine de sites n´ont livré que des collections insignifiantes du point de vue numérique, si bien qu´ils n´ont pas été intégrés dans la présente étude. Seuls trois sites se distinguent par des collections plus importantes et comprennent notamment des bifaces comme marqueur chronologique significatif pour la période en question : Stříbro, Hromnice (I et II) et Břetislav.

Zusammenfassung

In Westböhmen wurden dank der systematischen oberflächlichen Prospektionen von P. Břicháček in den letzten Jahren einige neue Fundstellen des jüngeren Acheuléen entdeckt. In diesem Artikel sind drei Hauptfundstellen mit mittelgrossen sowie grossen Kollektionen dargestellt, die Faustkeile als markante chronologische Elemente dieser Epoche beinhalten. In Stříbro wurden bisher 1.200 Artefakte dieser Kultur gefunden, die mit den grossen Fundstellen dieser Epoche (Bečov IV, Markkleeberg) vergleichbar sind. In Hromnice wurden bisher mehrere Hundert Artefakte gefunden, die ähnlich zur Kollektion von Stříbro sind. Die kleinste Kollektion stammt von Břetislav, die auch aufgrund der typologischen Zusammensetzung mit den Funden von Stříbro und Hromnice vergleichbar ist.

References

Břicháček, P. 2010: Příspěvek k poznání středního paleolitu v západních Čechách. In: I. Fridrichová-Sýkorová (ed.): Ecce homo. Im memoriam Jan Fridrich. Praha, 49-54.

Čechura, M., Břicháček, P. a Matějková, T. 2013: Hromnice I. Nálezová zpráva OZAV ZČM Plzeň.

Černohouz, J. 1953: Nové doklady o předvěkém osídlení Českého ráje. Archeologické rozhledy V, 11-17.

Fridrich, J. 1982: Středopaleolitické osídlení Čech. Archeologický ústav ČSAV, Praha.

Fridrich, J. a Sýkorová, I. 2005: Bečov IV - sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách. Archeologický ústav AV ČR Praha, Praha.

Mania, D. und Baumann, W. 1980: Neufunde des Acheuléens von Markkleeberg bei Leipzig (DDR). Antropologie 18 (2-3), 237-248.

Mazálek, M. 1952: Druhý rok výzkumů na sídlišti z doby kamenné u Ražic. Archeologické rozhledy IV, 198-206.

Mazálek, M. 1953: Třetí rok výzkumů paleo- mesolitické oblasti u Ražic. Archeologické rozhledy V, 577-589, 625-626.

Prošek, F. 1947: Paleolitické osídlení Čech ve světle novějších výzkumů. Časopis Národního muzea CXVI, 1-13.

Svoboda, J. 1979: Paleolitická industrie ze Stvolínek, okr. Česká Lípa. Archeologické rozhledy 31, 75-82.

Žebera, K. 1958: Československo ve starší době kamenné. Praha.

Žebera, K. 1969: Die ältesten Denkmäler menschlicher Arbeit in Böhmen II. Rozpravy Ústředního ústavu geologického 34, Praha.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.