Věda vám!

Brzy vyjde první svazek populárně naučné edice Munice

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress nevydává jen skripta a sborníky, jak by si mnozí mohli myslet. Během deseti let své existence vykročilo ze sféry akademického publikování a zajímavými populárně naučnými tituly oslovuje širší čtenářskou obec. Na oslavu svého loňského jubilea připravilo pro čtenáře narozeninový dárek: novou kapesní edici s ostrým názvem Munice. Jaká je a na koho míří, prozradí její redaktorka Lenka Brodecká.

Co může čtenář čekat od edice Munice?

Nenásilné vzdělávání, elegantní pojetí, srozumitelně podaná témata ze všech možných disciplín, které se vyučují na univerzitě. V tom máme velmi silné zázemí. Autory přitom nabádáme, aby psali se zřetelem k aktuálnímu dění a k životní praxi čtenářů.

Kdo jsou autoři Munice? Musejí mít nějakou vazbu na Masarykovu univerzitu?

Ano, to je podmínka. Autoři a autorky na univerzitě buď bádají a přednášejí, nebo to v minulosti nějaký čas dělali. Vítanou zásobárnou píšících osobností jsou také všichni absolventi, kteří neztratili spojení s vědou. Není přitom nutné, aby autor byl špičkovým vědcem, důležitější je, aby byl duší pedagog. Měl by umět psát systematicky a poutavě.

Mají dnešní vědci vůbec čas psát populárně naučné knihy?

Správná otázka, nemají. Většinou píší články do impaktovaných časopisů, příspěvky do sborníků a kapitoly do kolektivních monografií pro RIV. Nemají čas psát ani učebnice, ty se totiž bodově nehodnotí, natož nějaké „populárky“. Na knižním trhu to sice vypadá, že populárně naučné literatury jsou celé stohy, ale všimněte si, že jde většinou o překladové, rutinně psané tituly. Úspěšné české popularizátory by člověk spočítal na prstech a je přitom příznačné, že jsou to lidé, kteří akademickou kariéru moc neprožívají, nebo už ji mají za sebou. Toto vše jsme při koncipování Munice brali v úvahu. Nemohli jsme si třeba dovolit klást na autory přemrštěné nároky stran rozsahu práce. Požadovaný rukopis má vlastně délku bakalářky. Na druhou stranu text musí být hutný, svižný a přehledný, vypilovat jej do výsledného tvaru je autorsky a redakčně dost pracné, to mi věřte. Zvlášť když v knize hraje značnou roli výtvarný doprovod.

Jednotlivé svazky Munice mají mít kolem 120 stran, ilustrace zabírají asi třetinu. Proč tolik?

Cítíme, že doba si to žádá. Obrazová složka je atraktivní a účelná. Munice je určena dospělým vzdělaným čtenářům, kteří, jak předpokládáme, pracují hlavou. Jsou unaveni z písmen, z intelektuálního soustředění, po práci už vlastně ani nechtějí číst, a už vůbec ne nic odborného. Přitom se obávají myšlenkového zakrnění, touží si udržovat přehled o jiných oborech. Munice je stvořena právě pro tyto vytížené příznivce celoživotního vzdělávání: nabízí jim nevšední layout, listování, členitou kompozici, nečekané obrazové zvraty. Máme velké štěstí, že s námi spolupracuje talentovaná výtvarnice Nikola Kalinová, která dává knize ráz „důstojné hravosti“. V tandemu s grafikem Honzou Anděrou jsou nepřekonatelnými strážci výtvarného pojetí edice.

O čem budou první svazky?

Startujeme lekcí z teorie her, to je poměrně nový, nesmírně zajímavý obor aplikované matematiky, který zasahuje do ekonomie, politologie, sociologie a vlastně i psychologie a biologie. Kniha má název Vězeň to má spočítané a jejím autorem je matematik David Kruml z přírodovědecké fakulty. Další svazek má zatím pracovní název Čas je a není. Lekce z filozofie. Napsal jej profesor filozofie Josef Krob, který umí pokládat tak zásadní otázky, že se člověku málem zastaví srdce.

Kdy si zájemci budou moci první svazek koupit? A s jakou frekvencí budou vycházet další?

První dva svazky plánujeme vydat brzy za sebou teď na jaře, pokračovat budeme tempem jeden až dva svazky ročně. Každá kniha bude mít i své elektronické verze.

Edici reprezentuje slogan Věda vám!, to zní docela výhružně. Nakonec i pojmenování Munice má poněkud útočný ráz. To je zvláštní marketingová taktika…

Ačkoli se to nezdá, ten slogan jsme vymýšleli nejméně půl roku a možná bychom si ho měli nechat patentovat. Spíše než o výhrůžku má jít o výraz elánu a odhodlání, ty zatím máme.  A s označením Munice je to také trochu jinak: MUNI je oficiální zkratka názvu Masarykova univerzita. U nás je „muni“ všechno. Máme nakladatelství Munipress, internetový obchod Munishop, online čítárnu Munispace… Takže chápete, že k pojmenování edice nebylo třeba kdovíjaké invence. Některým kolegům dokonce až později docvaklo, že slovo má jakousi vojenskou souvislost. Ta se mi líbí: vyzbrojujeme čtenáře do boje proti bludům. Naší ilustrátorce Nikole Kalinové, která je múzického založení, dokonce slovo „munice“ evokuje jakéhosi nepolapitelného tvora, nějakou amébu, která se pohybuje ve světě informací a svými panožkami je nabírá a filtruje. A taková představa Munice se mi líbí úplně nejvíc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.