Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Bez popisku

Rok vydání: 2014
Počet stran: 292
Rozměry: 16 × 23 mm
Vazba: měkká šitá vazba
Obor: Ekologie; Geografie, kartografie; Geologie
ISBN: 
978-80-210-6715-8
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6715-2014

Koupit knihu

Václav Vávra, Jindřich Štelcl

Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.

Podrobnosti o knize na webu Českého rozhlasu Leonardo

RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (nar. 1971) – geolog, působí v Ústavu geologických věd na PřF MU a na Katedře biologie PdF MU. Specializuje se mj. na mineralogii, krystalografii a RTG strukturní analýzu.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (nar. 1956) – geolog, výzkumný pracovník Ústavu geologických věd PřF MU a docent na Katedře biologie PdF MU. Je mj. spoluautorem multimediálních mineralogicko-petrografických průvodců po území České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.