Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce

Bez popisku

Počet stran: 292
Rozměry: 16 × 23 cm
Vazba: vázaná s přebalem
ISBN: 978-80-210-4946-0     Edice: Pocta osobnostem, 2. svazek

Koupit v Munishopu

Jiří Baroš (ed.)

Nakladatelství MU připravilo k vydání publikaci věnovanou osobnosti Vladimíra Čermáka (1929–2004), profesora sociální filozofie, zakladatele Katedry politologie na Masarykově univerzitě a soudce tzv. prvního Ústavního soudu. Je autorem pětisvazkové monografie Otázky demokracie, snad nejambicióznějšího a nejsystematičtějšího politicko-filozofického díla u nás (vzniklo v období nesvobody, vydáno bylo v letech 1992–1999). Člověka, politiku a společnost viděl prizmatem sváru pozitivních tvůrčích a negativních destruktivních sil, demokracie a totalitarismu. V. Čermák byl také autorem několika klíčových judikátů Ústavního soudu. Právo považoval za způsob nalézání spravedlnosti.

Více o uvedení knihy: Demokracie je neustálým bojem o skutečnou demokracii

„Čermák byl v pravém slova smyslu integrální osobnost, jeho poznání se promítalo v jeho životě a v jeho práci do té míry, do jaké je to vůbec možné. Demokracie byla jeho životním tématem, ale také jeho každodenním dílem. Byl velmi svobodný a pocit vnitřní svobody utvářené a limitované člověka přesahujícím řádem mu dodával pozoruhodnou sílu a osobní přesvědčivost. Osobností formátu Vladimíra Čermáka neměla a nemá naše společnost mnoho, proto stojí za to si je připomínat a inspirovat se jimi.“

(z předmluvy prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.)

Obsah

Editorial
Předmluva
    Petr Fiala: Integrální osobnost Vladimíra Čermáka

Část první: Vladimír Čermák – člověk, filozof, soudce

 • Jiří Baroš: Vladimír Čermák jako filozof a soudce
  • Úvod
  • 1. Vladimír Čermák jako filozof – základní prvky jeho teorie
  • 1.1 Otázka demokracie – k základům Čermákovy politické teorie
  • 1.1.1 Demokracie a totalitarismus
  • 1.1.2 Člověk
  • 1.1.3 Společnost a stát
  • 1.1.4 Hodnoty, normy a instituce
  • 1.1.5 Funkce demokracie
  • 1.2 Pokus o krátké hodnocení Čermákova díla
  • 2. Vladimír Čermák jako soudce – aplikace teorie v soudní praxi
  • 2.1 Čermákův pohled na roli práva ve společnosti
  • 2.2 Klíčové judikáty Vladimíra Čermáka
  • 2.2.1 Judikát Dreithaler a otázky kontinuity a odpovědnosti
  • 2.2.2 Od společnosti ke státu – volební právo
  • 2.2.3 Organizace a výkon státní moci
  • Závěr
  • Použitá literatura
  • Seznam citovaných rozhodnutí Ústavního soudu ČR
 • Pavel Holländer: Prof. JUDr. Vladimír Čermák (3. září 1929 – 21. červenec 2004)
 • Stručný životopis Vladimíra Čermáka
 • Jan Holzer: Laudatio při udělení čestného doktorátu MU in memoriam Vladimíru Čermákovi
 • Dílo Vladimíra Čermáka
  • Bibliografie
  • Přehled nálezů
  • Přehled odlišných stanovisek
 • Fotografická příloha
 • Jaroslav Brož: Smuteční řeč

Část druhá: Osobnost Vladimíra Čermáka ve vzpomínkách přátel

 • Iva Brožová: Poselství
 • Marek Čejka: Tenkrát ve Slavkovicích – vzpomínka na mého učitele pana Čermáka
 • Eugenie Dufková: Za panem profesorem
 • David Hanák: Vzpomínky na Vladimíra Čermáka
 • Miloš Holeček: Hrstka vzpomínek
 • Dáša van der Horst: Jak jsme pašovali „pana Čermáka“
 • Ivana Janů: Vzpomínky na společná léta na Ústavním soudu
 • Josef Kovalčuk: Vladimír Čermák a divadlo aneb Jak se stát divadelním autorem
 • Stanislav Krátký: Několik myšlenek k osobnosti dr. Vladimíra Čermáka
 • Karel Lipák, Karel Šindler: Vzpomínka spolužáků z gymnázia
 • Jana Nechutová: Profesor politologie a klasická humanita
 • Petr Oslzlý: Vladimír Čermák divadelník
 • Vlasta a Bohuslav Smutných: Vláďa Čermák – přítel
 • Vojtěch Šimíček: Myšlenkový svět Vladimíra Čermáka na příkladu jednoho nálezu Ústavního soudu
 • Eliška Wagnerová: Vladimír Čermák – pan doktor
 • Eva Zarembová: Především člověk
 • Karel Hvížďala: Oběť je projevem nejvyššího sociálního výkonu

Část třetí: Ukázky z díla Vladimíra Čermáka

 • Euripidovy Bakchantky
 • Řecké drama a jeho vliv na vznik a vývoj myšlenky demokracie
 • Divadlo a etika
 • Beckettovo Čekání na Godota
 • Antigoné – opravdu jen „připomínkou beze vší síly“?
 • K některým otázkám Kelsenovy ryzí nauky právní
 • Nepotrestání zločinů minulosti destruuje právní a mravní vědomí společnosti
 • O některých aspektech účelu a funkcí politických stran
 • O listopadové revoluci trochu jinak
 • O některých aspektech selhání našich polistopadových elit
 • Několik slov o otevřené společnosti a jejích nepřátelích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.