Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce

Published: 2009
Pages:
 292
Format: 16 × 23 cm
Bindings: hardback
ISBN: 978-80-210-4946-0

Buy the book

Vladimír Čermák. Man – philosopher – judge

Jiří Baroš (ed.)

Vladimír Čermák (1929–2004), a professor of social philosophy, founder of the Department of Political Studies at Masaryk University and a judge of the so-called first Constitutional Court, is the author of the monographic publication in five volumes titled The Questions of Democracy, the most ambitious and systematic political and philosophical work in Czech history (it has been written during the oppressive communist period, and published between 1992–1999). Čermák was observing and analyzing Man, politics and society through the prism of a contention between the positive creative energy and the negative destructive powers – democracy and totalitarianism. He was also the author of some key judicial acts of the Constitutional Court. He considered law to be a way of achieving justice.

The publication, published within the edition Tribute to Characters, wants to introduce Vladimír Čermák as a philosopher, political scientist and a judge, but also as a personality. His bequest is so memorable mainly because he was not only stating his principles, but also making them true in practice.

Contents

Editorial
Předmluva
    Petr Fiala: Integrální osobnost Vladimíra Čermáka

Část první: Vladimír Čermák – člověk, filozof, soudce

 • Jiří Baroš: Vladimír Čermák jako filozof a soudce
  • Úvod
  • 1. Vladimír Čermák jako filozof – základní prvky jeho teorie
  • 1.1 Otázka demokracie – k základům Čermákovy politické teorie
  • 1.1.1 Demokracie a totalitarismus
  • 1.1.2 Člověk
  • 1.1.3 Společnost a stát
  • 1.1.4 Hodnoty, normy a instituce
  • 1.1.5 Funkce demokracie
  • 1.2 Pokus o krátké hodnocení Čermákova díla
  • 2. Vladimír Čermák jako soudce – aplikace teorie v soudní praxi
  • 2.1 Čermákův pohled na roli práva ve společnosti
  • 2.2 Klíčové judikáty Vladimíra Čermáka
  • 2.2.1 Judikát Dreithaler a otázky kontinuity a odpovědnosti
  • 2.2.2 Od společnosti ke státu – volební právo
  • 2.2.3 Organizace a výkon státní moci
  • Závěr
  • Použitá literatura
  • Seznam citovaných rozhodnutí Ústavního soudu ČR
 • Pavel Holländer: Prof. JUDr. Vladimír Čermák (3. září 1929 – 21. červenec 2004)
 • Stručný životopis Vladimíra Čermáka
 • Jan Holzer: Laudatio při udělení čestného doktorátu MU in memoriam Vladimíru Čermákovi
 • Dílo Vladimíra Čermáka
  • Bibliografie
  • Přehled nálezů
  • Přehled odlišných stanovisek
 • Fotografická příloha
 • Jaroslav Brož: Smuteční řeč

Část druhá: Osobnost Vladimíra Čermáka ve vzpomínkách přátel

 • Iva Brožová: Poselství
 • Marek Čejka: Tenkrát ve Slavkovicích – vzpomínka na mého učitele pana Čermáka
 • Eugenie Dufková: Za panem profesorem
 • David Hanák: Vzpomínky na Vladimíra Čermáka
 • Miloš Holeček: Hrstka vzpomínek
 • Dáša van der Horst: Jak jsme pašovali „pana Čermáka“
 • Ivana Janů: Vzpomínky na společná léta na Ústavním soudu
 • Josef Kovalčuk: Vladimír Čermák a divadlo aneb Jak se stát divadelním autorem
 • Stanislav Krátký: Několik myšlenek k osobnosti dr. Vladimíra Čermáka
 • Karel Lipák, Karel Šindler: Vzpomínka spolužáků z gymnázia
 • Jana Nechutová: Profesor politologie a klasická humanita
 • Petr Oslzlý: Vladimír Čermák divadelník
 • Vlasta a Bohuslav Smutných: Vláďa Čermák – přítel
 • Vojtěch Šimíček: Myšlenkový svět Vladimíra Čermáka na příkladu jednoho nálezu Ústavního soudu
 • Eliška Wagnerová: Vladimír Čermák – pan doktor
 • Eva Zarembová: Především člověk
 • Karel Hvížďala: Oběť je projevem nejvyššího sociálního výkonu

Část třetí: Ukázky z díla Vladimíra Čermáka

 • Euripidovy Bakchantky
 • Řecké drama a jeho vliv na vznik a vývoj myšlenky demokracie
 • Divadlo a etika
 • Beckettovo Čekání na Godota
 • Antigoné – opravdu jen „připomínkou beze vší síly“?
 • K některým otázkám Kelsenovy ryzí nauky právní
 • Nepotrestání zločinů minulosti destruuje právní a mravní vědomí společnosti
 • O některých aspektech účelu a funkcí politických stran
 • O listopadové revoluci trochu jinak
 • O některých aspektech selhání našich polistopadových elit
 • Několik slov o otevřené společnosti a jejích nepřátelích

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.