Statistická analýza sociálněvědních dat v R

Bez popisku

Rok vydání: 2023
Počet stran: 491
Rozměry: 160×230 cm
Vazba: brožovaná, e-kniha
Obor: matematika
ISBN: 978-80-280-0150-6, 978-80-280-0151-3 (online ; pdf)

Koupit knihu

Petr Soukup, ladislav rabušic, petr mareš

Žijeme ve světě, který je prodchnut daty. Data se stala tak pevnou součástí života jedince i společnosti, že dnes mluvíme o datové revoluci. Schopnost rozumět datům a umět je analyzovat se stává životní nutností, obzvláště u lidí s vysokoškolským diplomem. Specifickým druhem dat jsou data statistická.
Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity nyní vydává již třetí publikaci, která se věnuje analýze sociálněvědních dat. První dvě učebnice popisují v základnímpokročilém kurzu zpracování dat v prostředí SPSS. Z těchto úspěšných a oceňovaných svazků vychází nová, třetí učebnice, popisující zpracování dat v prostředí R.
Je určena studentům a vědcům sociálněvědních oborů. Pro výpočty je užíváno prostředí R (freeware), zejména skrze tzv. R Commander. Kromě úvodu do práce s R a R commanderem obsahuje kniha základní postupy pro popis a úpravu dat a poté základní analytické postupy sociálněvědní statistiky, konkrétně t-testy, analýzu rozptylu, korelační a regresní analýzu (včetně modelu logistické regrese). Je zakončena kapitolami o faktorové analýze a seskupovací analýze. Doplňkové materiály k učebnici jsou dostupné na tomto odkazu

Význam učebnice vystihuje hodnocení recenzenta prof. Stano Pekára, autora knižní série „Moderní analýza biologických dat v prostředí R“: „(…) Autoři se evidentně snažili napsat učebnici, kterou budou moct používat generace sociologů. Tím, že ukazují, jak data analyzovat v prostředí R, se jejich učebnice pravděpodobně stane nesmrtelnou.

Autoři
Petr Soukup, ředitel Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Ladislav Rabušic, profesor Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
Petr Mareš, CSc., emeritní profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.