Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež

Bez popisku

Rok vydání: 2011
Počet stran: 
327
Rozměry: 
15 × 21 cm
Vazba: 
pevná vázaná
Obor: 
Český jazyk a literatura; Literární komparatistika
ISBN: 
978-80-210-5692-3

Koupit knihu

Milena Šubrtová a kolektiv

Ilustrace na obálce Renáta Fučíková
Grafická úprava Leoš Knotek

Nakladatelství Masarykovy univerzity vydává ve spolupráci s Pedagogickou fakultou rozsáhlou monografii o podobách a proměnách pohádkových příběhů v současné české literatuře pro děti a mládež. Odborný autorský kolektiv z Katedry české literatury Pedagogické fakulty MU zasazuje pohádkové příběhy do různých interpretačních rámců, a nabízí tak čtenářům ucelený pohled na vývoj tohoto žánru v daném časovém období.

Monografie zachycuje základní vývojové trendy pohádkového příběhu v současné české literatuře pro děti a mládež. Úvodní studie představuje kontextový rámec pro jednotlivé kapitoly. Ty jsou rozčleněny do šesti bloků a v interpretačních sondách sledují adaptace folklórních pohádkových látek, doznívající ozvuky čtvrtkovské poetiky, aktualizace a nonsensové či parodijní posuny pohádek. Všímají si rovněž nových fenoménů, jimiž v současné tvorbě pro děti a mládež jsou obrázkové knihy pohádek, dále pak imaginativní a lyrizující pohádkové texty, oslovující dětské i dospělé čtenáře. Pozornost je věnována taktéž utilitárněji pojatým pohádkovým příběhům. Závěrem je připojen výběrový soupis pohádkové literatury vydané v daném dvacetiletí. Adresátem publikace mohou být odborníci z řad učitelů, knihovníků, studentů, ale také laická veřejnost, kterou zajímá problematika literatury pro děti a mládež.


Instalace svobodného knižního trhu, proměny ediční politiky se vstupem nových nakladatelských domů na českou literární scénu, konfrontace se zahraničními vlivy a především odlišné čtenářské kompetence současných dětí ovlivnily pochopitelně i žánrovou mapu současné literatury pro děti a mládež. Od 90. let 20. století se začínají rozvolňovat tradičně vnímané hranice, jimiž se literatura určená dětem vydělovala jako subsystém navenek, ale i hranice, které ji vnitřně žánrově i hodnotově stratifikovaly a čtenářsky kategorizovaly.

Věnovat soustředěnou pozornost jednomu literárnímu žánru může v tomto kontextu působit jako metodologický anachronismus. Autorská pohádka ovšem představovala od konce 19. století základní opěrný pilíř české literatury pro děti, ve 20.–30. letech a v 60. letech 20. století pak dokonce hodnotově významný průsečík, v němž se potkávali autoři píšící výhradně pro děti s renomovanými tvůrci literatury pro dospělé, ať již vstupovali do žánrového prostoru pohádky z vnitřní potřeby či do něj byli vehnáni společenskou situací, která jim neumožnila vyjadřovat se přímo, bez zástěrky pohádkářské fantazie. Ponechává si autorská pohádka i dnes svůj umělecky novátorský potenciál, vnitřní dynamiku a čtenářskou atraktivitu v jisté žánrové kontinuitě?

Z obsahu

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990–2010)

Mezi folklórem a autorskou tvorbou

  • Hlasy národů v pohádkách Jana Vladislava • Lidová pohádka v adaptacích Milady Motlové • Mezi anglosaskou a domácí tradicí (Nad adaptační tvorbou Pavla Šruta)

Pokračování čtvrtkovské linie české pohádky

  • Ozvuky čtvrtkovské poetiky v pohádkách Emila Šalouna a Jaromíra Kincla • Proměny pohádkových próz Františka Nepila

Pohádkový příběh v obrázkové knížce

  • Vyprávím pohádku obrazem (K obrázkovým knížkám Pavla Čecha a Martiny Skaly) • Autorské pohádkové knihy Petra Nikla a Františka Skály

Nonsens, parodie, travestie, humorné posuny

  • Prostředky humoru v pohádkách Arnošta Goldflama • Inspirativní posuny (Nad pohádkami Ivana Binara) • Konstanty a proměny pohádek Aloise Mikulky • Pohádkové travestie jako žánrová inovace v současné pohádce (Nad texty Magdaleny Wagnerové)

Imaginativní pohádka

  • Mezi fantazií a realitou (Nad knihami pro děti Violy Fischerové) • Ve znamení mytologizující obraznosti (Nad autorskými pohádkami Karla Šiktance) • Lyrizace v prozaickém textu (Nad pohádkovou tvorbou Radka Malého) • Pohádkové příběhy pro dvojího adresáta (Tvorba Michala Viewegha a Pavla Šruta) • Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové

Pohádka v prostoru návodné literatury

  • Antropomorfizace jako prostředek komunikace (Nad pohádkovými příběhy Pavla Brycze) • Na rozhraní poznání a zábavy v tvorbě Daniely Krolupperové • Tematizace dětské hry v pohádkových prózách Olgy Černé • Pohádková kouzla ve službách formativních cílů (Nad pohádkovou tvorbou Ivony Březinové)

Výběr z českých pohádkových titulů 1990–2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.