Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež

No description

Published: 2011
Pages: 
327
Format: 
15 × 21 cm
Binding:
hardback
Subject:
Czech language and literature
ISBN:
978-80-210-5692-3

Buy book

Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990–2010)

Milena Šubrtová et al.

Cover Renáta Fučíková
Layout Leoš Knotek

The monograph deals with fairy tales in the Czech literature for children and youth between 1990 and 2010. It describes general development of the genre and the authors. The original fairy tale is a quantitatively rich and dynamically developing genre which defies simple typological labelling and categorizing. The introduction provides a contextual frame for following chapters. The book is divided into six parts according to different interpretative frames: “Between folklore and original works” deals with adaptations of folklore fairy tales; “Continuing Václav Čtvrtek’s tradition in the Czech fairy tale” refers to the reverberations of Václav Čtvrtek’s poetics; “The fairy tale in the picture book” analyses new phenomenon of picture books of fairy tales; “Nonsense, parody, travesty and humorous shifts” describes authors as Arnošt Goldflam or Alois Mikulka; “Imaginative fairy tale” presents fairy tales for children and their parents; and “Fairy tales in instructive literature” deals with utilitarian fairy tales. The monograph proves that fairy tales are a constant part of Czech literature for children and youth. Their communicational, functional, and structural shifts are varying and fairy tales come into contact or contamination with other genres.

 

Contents

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990–2010)

Mezi folklórem a autorskou tvorbou

  • Hlasy národů v pohádkách Jana Vladislava • Lidová pohádka v adaptacích Milady Motlové • Mezi anglosaskou a domácí tradicí (Nad adaptační tvorbou Pavla Šruta)

Pokračování čtvrtkovské linie české pohádky

  • Ozvuky čtvrtkovské poetiky v pohádkách Emila Šalouna a Jaromíra Kincla • Proměny pohádkových próz Františka Nepila

Pohádkový příběh v obrázkové knížce

  • Vyprávím pohádku obrazem (K obrázkovým knížkám Pavla Čecha a Martiny Skaly) • Autorské pohádkové knihy Petra Nikla a Františka Skály

Nonsens, parodie, travestie, humorné posuny

  • Prostředky humoru v pohádkách Arnošta Goldflama • Inspirativní posuny (Nad pohádkami Ivana Binara) • Konstanty a proměny pohádek Aloise Mikulky • Pohádkové travestie jako žánrová inovace v současné pohádce (Nad texty Magdaleny Wagnerové)

Imaginativní pohádka

  • Mezi fantazií a realitou (Nad knihami pro děti Violy Fischerové) • Ve znamení mytologizující obraznosti (Nad autorskými pohádkami Karla Šiktance) • Lyrizace v prozaickém textu (Nad pohádkovou tvorbou Radka Malého) • Pohádkové příběhy pro dvojího adresáta (Tvorba Michala Viewegha a Pavla Šruta) • Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové

Pohádka v prostoru návodné literatury

  • Antropomorfizace jako prostředek komunikace (Nad pohádkovými příběhy Pavla Brycze) • Na rozhraní poznání a zábavy v tvorbě Daniely Krolupperové • Tematizace dětské hry v pohádkových prózách Olgy Černé • Pohádková kouzla ve službách formativních cílů (Nad pohádkovou tvorbou Ivony Březinové)

Výběr z českých pohádkových titulů 1990–2010

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.