Masaryk a náboženství

Bez popisku

Rok vydání: 2012
Počet stran: 210
Rozměry: 16 × 23 cm
Vazba: brožovaná
Obor: Filozofie a náboženství
ISBN: 978-80-210-5984-9

Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM

Miloš Dokulil

Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 210 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil jeho a čím by měl oslovit současnou společnost. Od historického základu dovádí své úvahy vždy až do současnosti a s velkou naléhavostí vyslovuje své apely na současníky.
Kniha vznikala dvacet let, ale není tříští úvah, tvoří logický celek. Má předmluvu, sedm kapitol a závěr, vše pro čtenáře čtivé, ale zároveň náročné. Kapitoly jsou strukturovány do mnoha sugestivních otázek, na něž nabízejí odpovědi.
Monografie má tak nadstandardní kvality, že by měla být čtena nejen odbornou, ale i širokou veřejností. Jde totiž o přesvědčivý doklad, že T. G. Masaryk vůbec není jen historickou legendou, nýbrž zdrojem mnohostranné inspirace – morální obzvláště – pro dnešní českou společnost.

Obsah
 • Pár předsazených vět úvodem
 • Předmluva
 • Zastavení první Prosvětlí Masarykův stín cestu do informačního (globalizačního) věku?
 • Zastavení druhé Žít živým příkladem zodpovědné, kultivované a účinné lásky
 • Zastavení třetí Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi „člověka celého“ a jeho společnosti
 • Zastavení čtvrté Masarykovy výchozí úhelné kameny dalšího vědeckého a lidského směřování a jejich „popularizační“ prezentace
 • Zastavení páté Bůh, anebo skoba? (Meze imanence ve světě bez skrupulí)
 • Zastavení šesté Setrvalé návraty týchž dominant: Masarykova interpretace Dostojevského klíčem k samotnému Masarykovi?
 • Zastavení sedmé Smysl „smyslu dějin“, aneb též o potřebě „falešného vědomí“, ale i o „liberalismu“
 • Závěr Pár doplňujících poznámek, také ještě nakonec i o „duši“
 • Jmenný rejstřík
 • Věcný rejstřík

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.