Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných

Bez popisku

Rok vydání: 2013
Počet stran: 182
Rozměry: 14 × 21 cm
Vazba: brožovaná
Obor: sociologie
ISBN: 978-80-210-6226-9  Překlad: Tomáš Vais

Koupit knihu

Sociografie komunity nezaměstnaných

Marie Jahoda – Paul F. Lazarsfeld – Hans Zeisel

Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu.
Studie známá jako „Marienthal“ se stala „klasickou“ četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, že právě Rakousko má jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti (4 %).

Z předmluvy k českému vydání

„Cílem studie bylo podat komplexní analýzu psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu.
(...)
Bohužel šlo o dílo známé u nás pouze v německé a anglické verzi. I když nás dělí od osudů nezaměstnaných v nedalekém Marienthalu více než 70 roků, tato klasická studie přináší neocenitelné postřehy z dobového života obce, v níž lidé bez vlastního zavinění přišli o práci. Zejména prostudování Marienthalské studie mi dodalo odvahu zkoumat do té doby u nás přehlížený fenomén nezaměstnanosti, který se v České republice znovu objevil s nástupem tržního hospodářství.“

- doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Kniha vychází jako první svazek edice "Poprvé v češtině", jejímž cílem je zpřístupnit českým čtenářům významná díla světové odborné literatury, která doposud nebyla v českém jazyce publikována.

Obsah

 • Předmluva k českému vydání
 • Předmluva k anglickému vydání
 • Úvod
 • Průmyslová vesnice
 • Životní úroveň
 • Jídelníčky a rozpočty
 • Vyčerpané společenství
 • Reakce na strádání
 • Význam času
 • Slábnoucí odolnost
 • Doslov

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.