Latinitas medica

Bez popisku

Rok vydání: 2009
Počet stran: 912
Rozměry: 17 × 24 cm
Vazba: pevná s přebalem
Obor: Klasická filologie; Lékařství, zdravotnictví
ISBN: 978-80-210-4758-7

Koupit knihu

Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Elena Marečková-Štolcová a kolektiv

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady.

Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Mnohostranný úhel pohledu, rozkrývaný v širokém spektru citátů proslulých i méně slavných římských a latinských autorů, ale také výroků anonymních tvůrců, nabízí ojedinělý myšlenkový a estetický zážitek.


Svým historickým záběrem sbírka přispívá k hlubšímu proniknutí do fenoménu evropské medicíny, bytostně svázané s latinskou kulturní tradicí. Myšlenky vytvořené v průběhu téměř dvoutisícileté dominance římské a latinské kultury v Evropě překvapují současníka svou duchovní a poznávací hodnotou, aktuálností i výrazovou pestrostí. Lékařům a zdravotnickým pracovníkům se dostává poprvé do rukou publikace shrnující specifický slovesný materiál, který se dotýká jejich oboru. Avšak lékařství jako nejhumánnější vědní disciplína oslovuje i širokou laickou veřejnost.

Otázky zdraví a nemoci, života a smrti jsou integrální složkou lidské existence, nesou pečeť obecně lidských problémů bez časového a prostorového omezení. Kniha je proto určena všem poučeným zájemcům a také těm, kteří stojí o hlubší poznání a pochopení latinské kultury – kolébky evropské civilizace.

Lexikon je výsledkem práce kolektivu autorů, zkušených odborníků s mnohaletou praxí na lékařských fakultách a uznávanou překladatelskou činností. Je unikátní jak výběrem pramenů, tak původním překladem i přebásněním veršů.

Obsah
 • Předmluva (Milada Říhová)
 • Úvod (Elena Marečková)
 • O překladu veršů (Dana Svobodová)
 • Poznámky k výslovnosti latiny
 • Zkratky a vysvětlivky
 • Citáty a citátové výrazy v abecedním pořadí
 • Citovaní autoři a díla z období antiky
 • Citovaní autoři a díla z období po antice
 • Rejstřík vybraných latinských slov
 • Rejstřík vybraných českých slov
 • Použité prameny a literatura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.