Latinitas medica

No description

Publish: 2009
Pages: 912
Format: 17 × 24 cm
Binding: hardback
Subject: Classic philology, medicine
ISBN: 978-80-210-4758-7

Buy the book

Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení

Elena Marečková-Štolcová a kolektiv

Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř 7 000 sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných oborů (přírodních věd, filozofie, psychologie, etiky, sociologie, pedagogiky, práva aj.), zachycených v původním znění s paralelními českými překlady.

Čtenář v knize nalezne bohatý výběr zajímavých poznatků k poučení, podnětů k zamyšlení i příležitosti k pobavení. Mnohostranný úhel pohledu, rozkrývaný v širokém spektru citátů proslulých i méně slavných římských a latinských autorů, ale také výroků anonymních tvůrců, nabízí ojedinělý myšlenkový a estetický zážitek.

Contents
 • Předmluva (Milada Říhová)
 • Úvod (Elena Marečková)
 • O překladu veršů (Dana Svobodová)
 • Poznámky k výslovnosti latiny
 • Zkratky a vysvětlivky
 • Citáty a citátové výrazy v abecedním pořadí
 • Citovaní autoři a díla z období antiky
 • Citovaní autoři a díla z období po antice
 • Rejstřík vybraných latinských slov
 • Rejstřík vybraných českých slov
 • Použité prameny a literatura

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.