Česká folková píseň

Bez popisku

Rok vydání: 2. vydání, 2011
Počet stran: 168
Rozměry: 15,5 × 23 cm
Vazba: brožovaná
Obor: Hudební věda
ISBN: 
978-80-210-5431-8, 978-80-210-5808-8 (online : pdf)

Koupit knihu

JOSEF PROKEŠ

Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80. let 20. století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem jednoho každého z nich k folku domácímu i světovému.

Obsah
 • Předmluva
 • Úvod
  • Vymezení problematiky, přístup a metody zkoumání
  • Návaznost na předchozí výzkumy
  • Folková píseň v anglosaském okruhu a v českých zemích
  • Začlenění textu folkové písně do kontextu literární vědy
  • Začlenění žánru folkové písně do kontextu hudební vědy
 • Od písně „předfolkové“ k písni folkové
  • Píseň jako fenomén lidské pospolitosti
  • Píseň „předfolková“
  • Historické kořeny anglosaské folkové písně
 • Karel Kryl
  • Rakovina
  • Specifičnost Krylovy folkové poetiky
 • Vladimír Merta
  • Chtít chytit vítr
  • Autorská interpretace Vladimíra Merty
  • Využití bluesové formy
  • Specifičnost Mertovy folkové poetiky
  • Význam Vladimíra Merty v českém folku
 • Vlastimil Třešnák
  • Ahasverem pražské periferie
  • Zeměměřič
  • Specifičnost Třešňákovy folkové poetiky
 • Jaroslav Hutka
  • Pravděpodobné vzdálenosti od „človíčka“ k „panáčkovi“
  • Hutkův přínos ke včlenění domácí lidové písně do žánru našeho folku
  • Specifičnost Hutkovy folkové poetiky
 • Jaromír Nohavica
  • Darmoděj
  • Specifičnost Nohavicovy folkové poetiky
 • Karel Plíhal
  • Swingující harmonizátor
  • Poetické akordy
  • Specifičnost Plíhalovy folkové poetiky
 • Miroslav („Slávek“) Janoušek
  • Klukovské války v poezii panelového sídliště
  • Specifičnost Janouškovy folkové poetiky
 • Některé další folkové osobnosti 60.–80. let
  • Miroslav Paleček a Michael Janík
  • Jan Burian a Jiří Dědeček
  • Marek Eben
  • Pavel Dobeš
  • Oldřich Janota
  • Iva Bittová
 • Kontexty české folkové písně 60.–80. let dvacátého století
  • Specifika výstavby textu
  • Srovnání procentuálního zastoupení jazykových jevů v textech zkoumaných písní
  • Textové varianty
  • Přizpůsobení textu hudební složce folkové písně a jednorázové vokální recepci
  • Problémy textové kritiky při zkoumání českých folkových písní 60.–80. let
  • Obsah výpovědi jako podstatná složka výstavby textu
  • Poetizace v estetické výstavbě textů českých folkových písní zkoumaného období
  • Původní folková píseň v českém kontextu
  • Básnické inspirace a zhudebňování poezie
  • Fixování folkových písní na hudebních nosičích
  • K problematice komplexní hudební analýzy folkové písně
  • Básnící písničkáři a tištěné folkové texty
  • Osobnost folkového písničkáře
  • Folkové publikum a psychologie jevištní komunikace
  • Folková píseň jako znak
  • Masová komunikační média a folková píseň
  • Výstavba folkové písně a kýč
  • Postavení české folkové písně v celku národní kultury
 • Literatura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.