Česká folková píseň

Published: 2. edition, 2011
Pages: 168
Format: 15,5 × 23 cm
Binding: paperback
Subject: Music science
ISBN: 
978-80-210-5431-8, 978-80-210-5808-8 (online : pdf)

Buy the book

Czech folk song in the context of 1960's to 1980's 

JOSEF PROKEŠ

The book deals with the complex aesthetic structure of songs by seven most important authors of the Czech folk song from the 60’s to 80’s: Karel Kryl, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, Jaroslav Hutka, Jaromír Nohavica, Karel Plíhal and Slávek Janoušek. For every one of them the author analyses one typical song, highlights the key motifs and discuss their evolution in the context of composer’s work. The seven personalities are presented as an aggregate of dynamic parts of modern Czech folk song. Their actions are determined by their predispositions, their mutual relations, as well as by their relation to the domestic and world folk music.

Contents
 • Předmluva
 • Úvod
  • Vymezení problematiky, přístup a metody zkoumání
  • Návaznost na předchozí výzkumy
  • Folková píseň v anglosaském okruhu a v českých zemích
  • Začlenění textu folkové písně do kontextu literární vědy
  • Začlenění žánru folkové písně do kontextu hudební vědy
 • Od písně „předfolkové“ k písni folkové
  • Píseň jako fenomén lidské pospolitosti
  • Píseň „předfolková“
  • Historické kořeny anglosaské folkové písně
 • Karel Kryl
  • Rakovina
  • Specifičnost Krylovy folkové poetiky
 • Vladimír Merta
  • Chtít chytit vítr
  • Autorská interpretace Vladimíra Merty
  • Využití bluesové formy
  • Specifičnost Mertovy folkové poetiky
  • Význam Vladimíra Merty v českém folku
 • Vlastimil Třešnák
  • Ahasverem pražské periferie
  • Zeměměřič
  • Specifičnost Třešňákovy folkové poetiky
 • Jaroslav Hutka
  • Pravděpodobné vzdálenosti od „človíčka“ k „panáčkovi“
  • Hutkův přínos ke včlenění domácí lidové písně do žánru našeho folku
  • Specifičnost Hutkovy folkové poetiky
 • Jaromír Nohavica
  • Darmoděj
  • Specifičnost Nohavicovy folkové poetiky
 • Karel Plíhal
  • Swingující harmonizátor
  • Poetické akordy
  • Specifičnost Plíhalovy folkové poetiky
 • Miroslav („Slávek“) Janoušek
  • Klukovské války v poezii panelového sídliště
  • Specifičnost Janouškovy folkové poetiky
 • Některé další folkové osobnosti 60.–80. let
  • Miroslav Paleček a Michael Janík
  • Jan Burian a Jiří Dědeček
  • Marek Eben
  • Pavel Dobeš
  • Oldřich Janota
  • Iva Bittová
 • Kontexty české folkové písně 60.–80. let dvacátého století
  • Specifika výstavby textu
  • Srovnání procentuálního zastoupení jazykových jevů v textech zkoumaných písní
  • Textové varianty
  • Přizpůsobení textu hudební složce folkové písně a jednorázové vokální recepci
  • Problémy textové kritiky při zkoumání českých folkových písní 60.–80. let
  • Obsah výpovědi jako podstatná složka výstavby textu
  • Poetizace v estetické výstavbě textů českých folkových písní zkoumaného období
  • Původní folková píseň v českém kontextu
  • Básnické inspirace a zhudebňování poezie
  • Fixování folkových písní na hudebních nosičích
  • K problematice komplexní hudební analýzy folkové písně
  • Básnící písničkáři a tištěné folkové texty
  • Osobnost folkového písničkáře
  • Folkové publikum a psychologie jevištní komunikace
  • Folková píseň jako znak
  • Masová komunikační média a folková píseň
  • Výstavba folkové písně a kýč
  • Postavení české folkové písně v celku národní kultury
 • Literatura

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.