ISSN 1803-7445 (print)
ISSN 2336-453X (online)

MK ČR E 18708

Poslední číslo: 
2017, roč. 64, č. 2

Prohlížet online

Studia philosophica

STUDIA PHILOSOPHICA je recenzovaný vědecký časopis vydávaný pod tímto názvem Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací FF brněnské univerzity (SPFFBU), řada filosofická (B), započatou roku 1953; návaznost je zachována i v číslování ročníků.

Časopis je obsahově zaměřen na příspěvky z oblasti filosofie a příbuzných disciplín.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Výkonný redaktor doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
Vychází od roku 2009
Periodicita 2x
Formát 148 × 210 mm
Jazyk Angličtina, Čeština, Francouzština, Němčina, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich's, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.