ISSN 1214-813X (print)
ISSN 1803-6104 (online)

MK ČR E 15090

Poslední číslo: 
2017, roč. 14, č. 2

Prohlížet online

Sociální studia

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Základní údaje
Šéfredaktor PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Výkonný redaktor Mgr. Šárka Syslová
Vychází od roku 2004
Periodicita 4x
Formát 160 × 230 mm
Jazyk Angličtina, Čeština
Fakulta Sociálních studií
Databáze ERIH+, Ulrich's, SCOPUS, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.