ISSN 1802-7962 (online)

Poslední číslo: 
2018, roč. 12, č. 1

Prohlížet online

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

Cyberpsychology je mezinárodní online vydávaný časopis. Časopis nahlíží na sociální vědu z pohledu kyberprostoru. Zároveň je také časopisem interdisciplinárním, publikované články píší studenti psychologie, sociologie, politologie a dalších vědních oborů.

Základní údaje
Šéfredaktor Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D.
Výkonný redaktor Lenka Dedkova, Ph.D.
Vychází od roku 2007
Periodicita 2x + speciál
Jazyk Angličtina
Fakulta Sociálních studií
Databáze WoS, ERIH+, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.