Masarykova univerzita, jako signatář Berlínské deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities, podepsáno 2010), se zavazuje podporovat v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na léta 2016-2020 bezplatný a neomezený přístup k vědeckým výsledkům (Open Access, OA).

Strategie Masarykovy univerzity vychází zejména z vědomí společenské a ekonomické funkce otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého bádání, financovaného z veřejných zdrojů, a klíčové roli univerzity v naplňování této myšlenky. Masarykova univerzita je přesvědčena o dlouhodobých výhodách neomezeného přístupu jak pro společnost, která na výzkum poskytuje zdroje, tak pro univerzitu samotnou tím, že zvyšuje viditelnost a dopad jejího výzkumu.

Zajímavé odkazy: