Collected Works of Jan Firbas

Jan Firbas (1921–2000), stoupenec jazykové tradice pražské školy, se stal mezinárodně proslulý svou teorií funkční větné perspektivy. Ačkoliv bibliografie jeho prací zahrnuje více než 150 položek, tyto položky – články a recenze psané většinou v angličtině, ale i česky, německy a rusky – jsou rozptýleny v mnoha časopisech a sbornících publikovaných po celém světě. Přestože svou slavnou teorii nastínil v monografii Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication (Cambridge University Press, 1992), zde uvedené podrobné analýzy zůstaly pro mezinárodní jazykové společenství z velké části nedostupné.
Publikace Nakladatelství Masarykovy univerzity Collected Works of Jan Firbas, která obsahuje autorovy původní články a recenze spolu s úvody, poznámkami, překlady všech prací v jiných jazycích do angličtiny a další vědecký aparát, zpřístupňuje celé dílo tohoto významného učence.
První díl, obsahující písemné práce z let 1951 až 1967, uvádí nejranější práce Jana Firbase. Druhý svazek představuje texty z let 1968 až 1978 a třetí z období 1979 až 1986. 

Collected Works of Jan Firbas: Volume One (1951–1967)

Aleš Svoboda
Jana Chamonikolasová
Ludmila Urbanová (Eds.)

Bez popisku

ISBN 978-80-210-5128-7
384 str., 160 × 230 mm, vázaná vazba

Koupit knihu

Collected Works of Jan Firbas: Volume Two (1968–1978)

Jana Chamonikolasová
Miroslav Černý
Ludmila Urbanová (Eds.)

Bez popisku

ISBN 978-80-210-5849-1
370 str., 160 × 230 mm, vázaná vazba

Koupit knihu

Collected Works of Jan Firbas: Volume Three (1979–1986)

JANA CHAMONIKOLASOVÁ
MIROSLAV ČERNÝ
Eva GolkovÁ (EDS.)

Bez popisku

ISBN 978-80-210-7676-1
396 str., 160 × 230 mm, vázaná vazba

Koupit knihu

Collected Works of Jan Firbas: Volume Four (1987–1993)

JANA CHAMONIKOLASOVÁ
MIROSLAV ČERNÝ
Eva GolkovÁ (EDS.)

Bez popisku

ISBN 978-80-210-9953-1
386 str., 160 × 236 mm, vázaná vazba

Koupit knihu

Collected Works of Jan Firbas: Volume Five (1994–2000)

JANA CHAMONIKOLASOVÁ
Eva GolkovÁ
Jiří Lukl(EDS.)

Bez popisku

ISBN 978-80-210-9954-8
398 str., 160 × 236 mm, vázaná vazba

Koupit knihu

Jméno zesnulého profesora Jana Firbase je nerozlučně spjato s Katedrou anglistiky Masarykovy univerzity v Brně a s teorií funkční větné perspektivy, které se věnoval téměř celý svůj profesní život. Avšak počátky jeho akademické dráhy nebyly jednoznačné. Česká, anglická a obecná lingvistika může skutečně považovat za štěstí, že se po válce vzdal svého původního záměru studovat medicínu a rozhodl se studovat angličtinu a filozofii. Od té doby byla jeho profesní kariéra přímočará. Po dokončení studia nastoupil na Katedru anglistiky MU, stal se asistentem zesnulého profesora Josefa Vachka, učil a pracoval na své vědecké činnosti více než padesát let až do své smrti v květnu 2000. Vychoval několik generací mladých vědců, z nichž mnozí šli v jeho stopách a rozšířili jeho teorii na oblasti navržené, nebo odvoditelné ze základního rámce jeho pojetí.
Výmluvným důkazem vysoké vážnosti, které se Jan Firbas obecně těšil, a hluboce zakořeněného pocitu zadluženosti za jeho přínos české jazykovědě a jazykovědě obecně, je současné vydávání jeho souborného díla, které zahájil jeho nejstarší a nejbližší spolupracovník, profesor Aleš Svoboda, který koncipoval a organizoval celý projekt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.