Bohdan Lacina

Bez popisku

Rok vydání: 2012
Počet stran: 284
Rozměry: 23 × 30 cm
Vazba: vázaná s přebalem
Obor: Teorie a dějiny umění; Historie MU
ISBN: 978-80-210-5482-0

Koupit knihu

Jiří Hlušička

Monografie Jiřího Hlušičky vychází u příležitosti stého výročí narození malíře, grafika a sochaře Bohdana Laciny (15.2.1912 – 6.7.1971), jenž patří k výrazným postavám českého moderního umění. Umělec osobitým způsobem přispěl k imaginativní tendenci našeho malířství dvacátého století a jako ilustrátor se rovněž významně zasloužil o vysokou úroveň české knihy.

Hlavní smysl tohoto edičního počinu tkví ve snaze o zhodnocení Lacinovy umělecké osobnosti, která v české výtvarné kultuře dvacátého století sehrála nezanedbatelnou úlohu.

Kniha přibližuje osobnost Bohdana Laciny a vývoj jeho malířského a grafického díla též obsažnou obrazovou částí. Reprezentuje ji 164 barevných a 29 černobílých reprodukcí, jakož i četné fotografie z umělcova života. Úvodní monografickou studii dotvářejí osobní svědectví i hodnocení Lacinových přátel a také rozsáhlá dokumentace včetně soupisu malířova díla a jeho knižních ilustrací.

Nepostrádá logiku, že se při této příležitosti ujala vydání knižní monografie právě Masarykova univerzita. Umělec, jenž se po studiích vedle svých tvůrčích aktivit celý život věnoval činnosti pedagogické, působil totiž v letech 1963 až 1971 posléze jako profesor a vedoucí katedry dějin umění a výtvarné výchovy brněnské Filozofické fakulty.

Kniha byla uvedena na trh při vernisáži výstavy "Bohdan Lacina. Ke stému výročí narození významného malíře, grafika a sochaře", která se uskutečnila ve výstavních sálech hradu Špilberku ve středu 22. února 2012 v 17 hodin.


PhDr. Jiří Hlušička vystudoval na brněnské Filozofické fakultě dějiny umění a estetiku. Po nástupu do místa přednosty obrazárny Moravského muzea roku 1959 se zasloužil o vznik Moravské galerie v Brně, a to sloučením tohoto sbírkově bohatého oddělení se zdejším Uměleckoprůmyslovým muzeem v jeden organizační celek. V letech 1961 až 1989 vykonával funkci ředitele. Koncipoval odborný a kulturně výchovný program galerie a připravil četné výstavy českého a československého moderního umění u nás i v zahraničí. Je spoluzakladatelem Mezinárodního bienále užité grafiky. Publikuje v odborných časopisech i knižně. Věnuje se znalecké činnosti v oboru českého výtvarného umění dvacátého století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.