Biosocial Interactions in Modernisation

Bez popisku

Rok vydání: 2010
Počet stran: 725
Rozměry: 17 × 24 cm
Vazba: brožovaná šitá
Obor: Sociologie
ISBN: 978-80-210-4986-4, 978-80-210-5809-5 (online : pdf)
DOI:
10.5817/CZ.MUNI.M210-5809-2012 (online : pdf)

Koupit knihu

Robert Cliquet

Kniha se zabývá celou škálou významných společenských otázek, plynoucích ze střetu evoluční výbavy lidstva a biosociálních požadavků moderního života. Látka je uspořádána do celků podle nejpodstatnějších zdrojů biosociální variability: individuální různost, věková různost, sexuální různost, rodinná různost, reprodukční různost, sociální různost, rasová různost a mezigenerační různost.
Analýza každého zdroje variací začíná rozborem jeho biologicko-evolučního základu, následuje zevrubný přehled jeho biosociálních vazeb specifických pro variabilitu a závěr každé části tvoří úvahy nad důsledky plynoucími z konfrontace mezi lidským evolučním dědictvím specifickým pro variabilitu na straně jedné, a požadavky a adaptivními nároky vytvořenými novým životním prostředím, vzniklým v procesu modernizace, na straně druhé.
Kniha zkoumá nejvýznamnější zdroje lidské biosociální variability ve vztahu k maladaptivním moderním sociálním praktikám, jako je individualismus, diskriminace starých lidí, sexismus, nadřazování rodiny nad jednotlivce, pro- nebo antinatalismus, třídní předsudky, rasismus a dysgeneze.
Publikace Biosociální interakce v procesu modernizace přináší neotřelý a originální pohled na humanitní a společenské vědy i nepřehlédnutelné nové podněty pro všechny, kdo se zajímají o biologii.


Rober Cliquet je emeritním profesorem biologické antropologie a sociální biologie na katedře demografie na Univerzitě v Gentu, kde přednáší společenské a behaviorální vědy. Je také čestným generálním ředitelem multidisciplinárního Centra pro studium obyvatelstva a rodiny (CBGS) v Bruselu, což je vlámský vládní vědecký institut, kde se podílí na výzkumu zaměřeném na reprodukční chování a další otázky spojené s populační politikou. Od roku 1999 pracuje jako poradce Ústavu pro populaci a sociální politiku (PSPC) v Bruselu.
Roku 2002 začal spolupracovat s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity na komparativní studii populační politiky, po níž následoval projekt zkoumající integraci žen-imigrantek. Od roku 2008 zde jako hostující profesor přednáší na téma sociální biologie v procesu modernizace.
Profesor Cliquet je autorem téměř dvou stovek odborných článků a několika knih zabývajících se tématem populace, rodiny a populační politikou na globální i regionální úrovni.

Obsah
 • CHAPTER 1: Evolutionary background of biosocial interactions
 • CHAPTER 2: Individual variation and individualism
 • CHAPTER 3: Age variation and ageism
 • CHAPTER 4: Sexual variation and sexism
 • CHAPTER 5: Family variation and familism
 • CHAPTER 6: Reproductive variation and pro/anti-natalism
 • CHAPTER 7: Social class variation and classism
 • CHAPTER 8: Racial variation and racism
 • CHAPTER 9: Intergenerational variation and dysgenism
 • CHAPTER 10: Ethical and policy considerations regarding the biosocial future of humankind
 • NAME INDEX
 • SUBJECT INDEX

Obsah v PDF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.