Vzpomínka na Rogera Scrutona

12. ledna 2022 uplynuly dva roky od úmrtí sira Rogera Vernona Scrutona (27. 2. 1944–12. 1. 2020), britského filozofa, estetika, politologa a spisovatele, čestného doktora Masarykovy univerzity. Připomeňme si jej slovy Petra Pitharta z předmluvy ke knize „Hovory s Rogerem Scrutonem“, kterou Nakladatelství Munipress vydalo společně s Books & Pipes.

„Je přitom jisté, že zemi moravskou si přímo zamiloval. To nejsou silná, přepjatá slova, úlitba brněnským nakladatelům. Zajel jsem si Rogera poslechnout v říjnu 1998, když pronášel děkovnou řeč při přebírání doktorátu honoris causa, který mu udělila Masarykova univerzita v Brně. Tušil jsem, že právě tehdy se musí Roger vyslovit, vyznat ze svého vztahu k Moravě, případně k Čechám. A stálo mně to za tu cestu! Byla to skvělá řeč, dojímala přítomné, ale také je rozesmávala. Tím spíš, že ji Roger pronášel svou pečlivou, pedantskou, a tím jistě i trochu směšnou češtinou. Zatímco o Čechách a Češích mluvil Roger s jistým odstupem, ovšemže také láskyplným: ironičtí, cyničtí… tak trochu s vystavovanou mondénností, obluzení velkým světem („Pražák, to je Pařížan narozený na nesprávném místě…“), Janáčkovu Moravu charakterizoval jako požehnaně jedinečnou, zemitou, vážnou: „Brňák je člověk, který se narodil na správném místě a který chce tuto víru sdílet s ostatními a dokázat ji celému světu…“ Rozuměl jsem tomu tak, že Moravan je opravdovější, citovější, ke své zemi přikotvenější; pro Rogera že je Morava zemí, kde se lidé přirozeně cítí doma. Byl to vcelku nezapomenutelný zážitek: ta řeč jako taková, ta atmosféra ve velké posluchárně Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a ten milý, prudce inteligentní zrzavý chlapík.“ 

Na sklonku roku 2021 se Roger V. Scruton stal čestným občanem města Brna.

Díky laskavosti Scrutonova blízkého spolupracovníka a zakladatele Nadace Jana Husa Ing. Jiřího Müllera otiskujeme nominační text. V ucelené podobě připomene čtenářům dlouhodobé působení a vliv R. Scrutona na dění v České republice, věčnou touhu člověka po svobodě, nesmírnou odvahu jednotlivců i význam Brna. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.