SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ KNIHY GEN. O DĚDIČNOSTI V NAŠICH OSUDECH

26. 2. 2019

Munipress a Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní uvedení Siddharthy Mukherjeeho 
GEN. O DĚDIČNOSTI V NAŠICH OSUDECH

Dne 26. února 2019 od 16 hodin
v refektáři Mendlova muzea, Mendlovo náměstí 1, Brno

Program

ZAHÁJENÍ, UVÍTÁNÍ HOSTŮ
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor Masarykovy univerzity
PŘEDSTAVENÍ AUTORA A VZNIK ČESKÉHO VYDÁNÍ
PhDr. Alena Mizerová, ředitelka Nakladatelství Munipress
O LIDSKÉM GENOMU
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědecký redaktor knihy
LISTOVÁNÍ KNIHOU
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., a PhDr. Kateřina Danielová, tvůrci českého překladu

Program hudebně doprovodí vokální skupina DNA

Pozvánka