Setkání v Národní technické knihovně

Na začátku června se v Národní technické knihovně konala první česká událost s názvem „National EOSC Tripartite Event“ následovaná Národním dnem otevřené vědy. Obě akce měly za cíl přivést k jednomu stolu všechny zúčastněné strany a poskytnout jim aktuální informace o evropské politice v oblasti otevřené vědy a stavu implementace EOSC v České republice.

Ředitelka Nakladatelství Munipress Alena Mizerová představuje aktivity nakladatelství v oblasti Open Access na akci National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day.

V rámci příkladů dobré praxe na akci vystoupila také ředitelka Nakladatelství Munipress Alena Mizerová, která prezentovala aktivity Masarykovy univerzity v oblasti Diamond Open Access.

Otevřený přístup k vědeckým publikacím (Open Access) je totiž jedním z pilířů otevřené vědy, takže téma Open Access v Česku nemohlo chybět. Z našeho pohledu se bohužel přehnaně zdůrazňovaly tzv. transformační dohody (transformative agreements), které jsou bezesporu významné a aktuální, diskuzi kolem Open Access však nelze redukovat jen na ně.

Od roku 2020 se mluví o přístupu Diamond Open Access, což je model vědeckého publikování, v němž časopisy nevybírají poplatky ani od autorů, ani od čtenářů (více např. zde). Právě tento způsob se ukazuje jako nosný pro ideály open science a získává si větší a větší podporu v rámci Evropy (viz nedávné rozhodnutí Rady EU o otevřeném vědeckém publikování).

Masarykova univerzita vydává 45 „diamantových open access“ časopisů, z nichž mnohé mají velmi dobrou pověst a jsou indexovány předními vědeckými platformami. Z diskuze, která se na toto téma rozvinula, vyplynulo, že by bylo velmi vhodné „diamantový“ přístup podporovat i v Česku, ale chybí data o financování těchto časopisů. Munipress se v tomto ohledu rozhodl hozenou rukavici zdvihnout, spojit síly s dalšími českými vydavateli „diamatových“ odborných časopisů a chybějící data poskytnout. Věříme, že to bude další krok na cestě nejen k uznání, ale také k podpoře Diamond Open Access přístupu v České republice.

Záznam z akce je dostupný zde
Tisková zpráva o akci k nahlédnutí zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.