Rozhodnutí Rady EU o otevřeném vědeckém publikování

23. května 2023 vydala Rada Evropské unie rozhodnutí o "Vysoce kvalitní, transparentní, otevřené, důvěryhodné a spravedlivé akademické publikační činnosti", které vyzývá především k okamžitému otevřenému přístupu k publikacím, jež prezentují výsledky výzkumu financovaného z veřejných rozpočtů.

Trojúhelník institucí Evropské unie

Rada EU ve svém rozhodnutí konstatuje, že současný systém vědeckého publikování stojí na činnosti různých komerčních a nekomerčních organizací a že rostoucí náklady na placený přístup k vědeckým publikacím a na vědecké publikování způsobují nerovnosti a stávají se pro instituce neudržitelné. Také se tím snižují finanční prostředky dostupné pro výzkum. Rada proto zdůrazňuje význam neziskových modelů vědeckého publikování s otevřeným přístupem, které nevybírají poplatky od autorů ani čtenářů a vyzývá k podpoře rozvoje takových modelů publikování pod vedením veřejných výzkumných organizací.

V další části rozhodnutí Rada kritizuje situace, kdy jsou vědci omezováni financemi při výběru publikačních platforem a kdy je přístup k výzkumným publikacím zpoplatněn (paywall). Rada v tomto kontextu vítá koordinaci v rámci EU a na globální úrovni s cílem podporovat rovnost ve vědeckém publikování, přičemž podotýká, že je třeba zohlednit doporučení UNESCO o otevřené vědě.

Na závěr Rada vybízí členské státy a Evropskou komisi, aby rozšířily opatření na podporu vzájemně koordinovaných institucionálních a finančních politik a strategií v oblasti neziskových modelů vědeckého publikování s otevřeným přístupem bez finanční zátěže pro autory i pro čtenáře. Vyzývá k formulování akčních plánů pro významné rozšíření takových modelů publikování.

Masarykova univerzita vydává v režimu Diamond Open Access (tedy bez poplatků pro autory i pro čtenáře) více než 45 odborných časopisů a větší polovinu své knižní produkce. Rozhodnutí Rady tedy spolu s dalšími Evropskými institucemi vítáme a jako leader v oblasti otevřeného přístupu v ČR jsme připraveni podílet se na tvorbě zmiňovaných akčních plánů i politik.

Česká verze přijatého rozhodnutí je k nahlédnutí zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.