Pokřtili jsme nový knižní přírůstek „Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku“

V podvečer 14. března jsme před plně obsazeným sálem slavnostně pokřtili publikaci RNDr. Ivana Mrázka „Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku“, výpravné pokračování úspěšného titulu „Drahé kameny starověkých civilizací“.

Úvodem prezentace redaktorka Lea Novotná seznámila posluchače s historií vzniku knihy. Odborným úhlem pohledu přispěl archeolog, geolog a petrograf, profesor Antonín Přichystal. Slova se samozřejmě ujal také autor, pan doktor Mrázek, který detailněji představil jednotlivé kapitoly „Drahých kamenů“.

Kniha spatřila světlo světa mj. díky podpoře Anna Lindh Foundation, kladoucí si za cíl prohlubování interkulturního dialogu v oblasti Středozemního moře, a Velvyslanectví Kyperské republiky. Velké poděkování za účast, milá slova a kmotrovství proto patří zástupcům obou těchto institucí – magistře Nikole Adamovské, koordinátorce ALF a jeho Excelenci Georgi S. Yiangou, velvyslanci Kyperské republiky.

Slavnostní atmosféru křtu dokreslovala hudba, která se prolínala celou akcí. Jannis Moras, kytarista a zpěvák tradičních řeckých písní z Anatolie, jejím prostřednictvím přenesl přítomné auditorium alespoň symbolicky do míst, jimž je kniha věnována.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.