Nakladatelství Munipress vydává dvě knihy k 200. výročí narození G. J. Mendela

Mendel Lectures 2002–2022

Mendel Lectures 2002–2022

Jubilejní publikace přináší reprezentativní přehled dvaceti ročníků světově uznávaného cyklu a představuje všechny přednášející – více než 130 vědců včetně 15 laureátů Nobelovy ceny.
Kniha přibližuje historii „Mendel Lectures“ a významnou aktivitu vědců sdružených v tzv. „brněnské iniciativě“. Náleží k nim: Kim A. Nasmyth, Anna Nasmyth, Max Perutz, Paul Nurse, Tim Hunt, James Watson, Eric Wieschaus, Peter Swetly, Jiřina Relichová, Jan Motlík, Emil Paleček, Eva Jiřičná, Gustav Ammerer, zakladatelé cyklu, díky nimž se přednášky pravidelně konají, navíc v prostorách, kde zakladatel genetiky před 200 lety pracoval.
Knihu sestavili: Lumír Krejčí, Dominika Hobzová, Kateřina Krejčí, Jiřina Relichová, Gabriela Pavlíková a Alena Mizerová

V grafické úpravě studia Hrdina & Pavlík vychází s podporou fondu MU „Scientia est Potentia“ v ediční řadě Mendel Lectures v rozsahu 320 stran v dárkovém provedení.

E-kniha na Munispace

Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel

Cesty ke genomu zakladatele genetiky
Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom
Ways to the genome of the founder of genetics

Eva Drozdová, Michael Doubek, Šárka Pospíšilová (Eds.)

Kniha mapuje cesty k analýze genomu Gregora Johanna Mendela, která se uskutečnila u příležitosti 200. výročí narození tohoto významného vědce. Popisuje vyzdvižení jeho ostatků z augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově v Brně a jejich vědecké zkoumání i hledání stop Mendelovy DNA na jeho osobních věcech uchovaných v Augustiniánském opatství na Starém Brně. Jednotlivé kapitoly, tedy cesty výzkumu, seznamují čtenáře s prvotními impulzy vedoucími k archeologickému výzkumu hrobky a následné analýze Mendelova genomu. Přibližují proces ztotožnění ostatků nalezených v hrobě s osobou opata Mendela, antropologický výzkum jeho kosterních pozůstatků i postup izolace a analýzu DNA této historické osobnosti. Bohatá fotografická dokumentace dokládá napínavou práci vědeckého týmu, jehož zásluhou vznikla kniha přinášející překvapivá zjištění a nové, důležité poznatky o zakladateli genetiky.
Autoři textů: Eva Drozdová, Dana Fialová, Filip Pardy, Michael Doubek, Blanka Křížová, Marek Peška, Antonín Zůbek, Kristýna Brzobohatá, Jan Emil Biernat, Šárka Pospíšilová. Předmluva: Jiří Dušek.
Překlad: do německého jazyka – Magdalena Havlová, do anglického jazyka – Benjamin Jeremiah VailKarel Svačina

V grafické úpravě Jakuba Konvici vychází s podporou fondu MU „Scientia est Potentia“, společností a AbbVie v ediční řadě Masaryk University Contributions to Genetics v rozsahu 200 stran v měkké šité vazbě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.