Mezinárodní konference Asociace evropských univerzitních nakladatelství

13. 6. 2019

Mezinárodní konference Asociace evropských univerzitních nakladatelství 

(Re-)Shaping University Presses and Institutional Publishing

Profiles – Challenges – Benefits

Brno, 13. - 14. června 2019

Spolupořádá Masarykova univerzita a nakladatelství Munipress

Oblast akademického publikování se rychle mění. Konvenční modely vydávání odborných knih přestávají fungovat, vznikají nová nakladatelství a i ta stávající mění svůj způsob práce směrem k digitálnímu šíření publikací. Tyto změny odrážejí obecné trendy v technologiích, dynamiku vědecké politiky a v programy financování i další iniciativy, jako jsou např. Plán S a jeho požadavky na open access. 

Konference se bude zabývat především těmito otázkami:

Co charakterizuje současná univerzitní nakladatelství a před jakými výzvami stojí?

Co definuje profesionální nakladatelství v oblasti vysokého školství?

Jaké jsou přínosy pro výzkumné pracovníky?

Druhá konference Asociace evropských univerzitních nakladatelství by měla být příležitostí pro setkání zástupců řady evropských univerzitních nakladatelství, institucionálních vydavatelů a členů výzkumné komunity, zastánců open access přístupu i dalších zájemců.

Podrobnější informace, registrační formulář a pokyny k zasílání konferenčních příspěvků najdete na webu www.aeup.eu. Příspěvky prosím zasílejte nejpozději do 15. března, registrace bude otevřená do 12. května (odkaz na http://www.aeup.eu/aeup/conferences/2019-2nd-aeup-conference/). 

Dotazy týkající se konference prosím směřujte na Martinu Dvořákovou, dvorakova@press.muni.cz