Média a demokracie v 21. století

12. 5. 2017

Masarykova univerzita vydává knihu o fungování médií v západním světě

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním dílem, které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. Jednotlivé kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní projevy její krize, příčiny dekompozice jejího rámce v kontextu globalizace, neoliberalismu, nacionalismu a populismu. Značnou pozornost autor věnuje krizi médií, tématu mediokracie a úloze nových technologií. Čtivý text přitom dokazuje, že Jakubowicz se mediální problematice věnoval nejen na úrovni teoretické, ale i jako expert ve službách polské vlády i nadnárodních institucí jako EU či UNESCO. České vydání knihy produkovala Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, autorkou překladu je dr. Svatava Navrátilová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.