Hudebně-literární slovník

Hudební díla inspirovaná slovesným uměním

Vladimír Spousta

The music-literary dictionary of world’s composers is a contribution to Czech lexicographic literature as it brings a new perspective on the world’s music. It exclusively focuses on composers who were inspired by verbal arts. Deep correspondence between music and literary work is often hidden or is considered as a mere coincidence. It is therefore praiseworthy that the author systematically emphasises and records this interconnection. The dictionary serves as a remarkably plentiful source of information for every admirer of art.

 

Světoví skladatelé
I. díl

No description

ISBN 978-80-210-5311-3
166 stran + 660 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Čeští skladatelé
II. díl

No description

ISBN 978-80-210-5642-8
272 stran + 496 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Skladatelé 20. století
III. díl

No description

ISBN 978-80-210-5959-7
292 stran + 277 stran na CD 16 × 23 cm; brožovaná

Koupit knihu

Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v tvorbě umělců různě roztroušena a často uniká naší pozornosti nebo se považuje za náhodný jev umělcovy inspirace, proto je velmi záslužné, že nás autor na ni upozorňuje a navíc ji systematicky zachycuje. Autor tento průnik uměleckých žánrů dlouhodobě sledoval, studoval a také registroval. Vědecká přesnost a spolehlivost je charakteristickým znakem jeho práce. Kromě své dlouholeté excerpční a vědecké práce se autor opíral o četné literární i pramenné zdroje, takže výsledné dílo představuje originální a jedinečný počin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.