Publikujte s námi

Těší nás, že uvažujete o spolupráci s nakladatelstvím Munipress. Na naše redaktorky a redaktory se bez obav můžete obracet se svými rukopisy v jakémkoliv stadiu tvorby nebo s náměty na vydání zajímavých odborných titulů původních i překladových.

Pro urychlení komunikace doporučujeme řídit se následujícím návodem:

Nepůsobíte na Masarykově univerzitě

a chystáte se nabídnout Munipressu rukopis odborné knihy.
Vyplňte Návrhový list publikace* a zašlete jej přímo k nám do redakce. Ozveme se Vám.

Návrhový list publikace

Pracujete nebo studujete na Masarykově univerzitě

a chystáte se vydat vědeckou monografii, skripta či sborník. Vaše dílo je posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno Vaším pracovištěm nebo grantovými prostředky.
Kontaktujte edičního referenta Vaší fakulty nebo manažera Vašeho projektu. Ve spolupráci s ním vyplňte Žádost o zajištění vydavatelských a distribučních služeb* a zašlete ji k nám do redakce.

ediční oddělení fakult

ŽÁDOST O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB


* PDF formuláře je třeba stáhnout do počítače, vyplnit a následně odeslat příslušné redaktorce.
Pro vyplnění formuláře doporučujeme využít Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Pro!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.