Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

 • Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Value Study

  Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Value Study

  Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea

  Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2017 se svým obsahem i formou vymyká zkušenostem, které mají čtenáři s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem teto knihy je, že obsahuje pouze čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi důležitá. Indikuji totiž ve sféře postojů, hodnotových orientaci a preferenci vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století do současnosti. Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS). Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady. Ty pak umožňuji badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.

  Vyjde v březnu 2018.

 • Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

  Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

  Miloš Večeřa, Martina Urbanová, Katarína Rusinková, Klára Brožovičová, Robin Brzobohatý

  Monografie se zabývá prozkoumáním a zhodnocením vybraných aspektů interkulturní mediace jako preventivního procesu a nástroje pro řešení konfliktů způsobených kulturní diverzitou. Autoři vycházejí z pojetí interkulturní nebo intersociální mediace, jak je vymezena v západních zemích, kdy se v rámci tohoto vymezení rozumí intervence třetí strany (školeného mediátora). Rozšíření interkulturní mediace v českém prostředí by mohlo výrazně redukovat protiprávní chování vyplývající ze soužití odlišných sociálních a kulturních skupin, odlehčit justici a podpořit inkluzivní občanskou společnost.

  Vyjde v březnu 2018.

 • Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her

  Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her

  DAVID KRUML

  Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Spoříte si na důchod? Má smysl odpouštět? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Kráčí evoluce kupředu? První svazek populárněvědné edice Munice nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie her. Zaměřuje se na jeden z jejích nejzajímavějších problémů: vězňovo dilema. Jeho principy vysvětluje svěžím tempem i tónem, s pomocí mnoha originálních obrázků a schémat.

  Vyjde během roku 2018.

 • Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie

  Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie

  Vratislav Moudr

  Hlavním cílem monografie Vratislava Moudra je představit evoluční ontologii jako plodné teoretické východisko pro filosofii sportu. Autor zkoumá z této pozice tělesnou kulturu jako subsystém kultury, hledá její identitu, funkci a vztahy ke kultuře, přírodě a člověku. Zajímá se především o to, jakým způsobem tělesná kultura či kultura jako taková orientuje lidskou aktivitu včetně aktivity pohybové a tělocvičné. V souvislosti s apelem evoluční ontologie na proměnu vnitřního nastavení a vývoje kultury směrem ke kultuře „biofilní“ chce rovněž naznačit, jak by tyto aktivity orientovány být měly.  

  Vyjde v květnu 2018.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.