Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

 • Moravský kras. Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

  Moravský kras. Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

  Rudolf Musil a kol.

  Interdisciplinární průvodce jedinečným terénem mezi Adamovem na západě a Křtinami na východě upozorňuje "poutníka" na zajímavosti z různých přírodních i společenskovědních oborů. Josefovské a Křtinské údolí jsou neopakovatelným krajinným jevem, jehož studium umožňuje pochopit dlouhý vývoj celého Moravského krasu. Zasvěcený a originální text kolektivu odborníků pracuje s nejnovějšími informacemi, které doplňuje množství fotografií, map a tabulek.

  Vyjde v 2. polovině roku 2018.

 • Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě

  Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě

  Dalibor Havel

  Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec. Z tohoto hlediska jde o téma s velkým metodickým potenciálem, u něhož lze očekávat, že se stane inspirací pro analogické práce s fragmentárními rukopisnými prameny mladšího středověku.

  Kniha je vybavena kvalitními barevnými reprodukcemi všech relevantních pramenů, včetně instruktivních schémat, která prezentují kodikologická pozorování, a kodikologických i paleografických rejstříků.

  Vyjde v červnu 2018.

 • Czech Approach toward Counterinsurgency

  Czech Approach toward Counterinsurgency

  Iveta Hlouchová

  Název česky: Český přístup k protipovstalectví

  Kniha poskytuje nový vhled do problematiky účasti České republiky na mnohonárodních operacích vedených NATO v zahraničí. Sleduje plánování obranné politiky a potenciálu, jakým Česká republika disponuje, aby mohla být pro takové operace přínosná. Autorka využívá kvalitativní analýzu rozhovorů s civilními a vojenskými experty, doplněnou o obsahové analýzy relevantních politických a vojenských dokumentů. Kniha představuje vůbec první případovou studii implementace protipovstalecké doktríny NATO státem, který není supervelmocí v geopolitickém, ekonomickém nebo vojenském smyslu slova a který má pouze omezené přímé zkušenosti s uměním řízení konfliktů, jemuž dnes říkáme protipovstalectví.

  Vyjde v červnu 2018.

 • Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Value Study

  Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Value Study

  Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea

  Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2017 se svým obsahem i formou vymyká zkušenostem, které mají čtenáři s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem teto knihy je, že obsahuje pouze čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi důležitá. Indikuji totiž ve sféře postojů, hodnotových orientaci a preferenci vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století do současnosti. Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS). Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady. Ty pak umožňuji badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.

  Vyjde v červnu 2018.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.