Publikujte s námi

Ediční rada Masarykovy univerzity

Ediční rada (vědecká redakce)

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (předseda)
Mgr. Iva Zlatušková (místopředsedkyně)
Ing. Radmila Droběnová, Ph.D. (Centrum zahraniční spolupráce)
Mgr. Michaela Hanousková (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Pedagogická fakulta)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Právnická fakulta)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (Fakulta sociálních studií)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta)
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (Fakulta informatiky)
Mgr. David Povolný (Rektorát)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (Centrum jazykového vzdělávání)
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Fakulta sportovních studií)
PhDr. Alena Mizerová (tajemnice, Nakladatelství)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.