Kdo jsme?

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress je jedním z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice. Každý rok vydáme více než 300 titulů odborných a populárně naučných knih; vydáváme také 54 odborných časopisů. Plníme funkci vydavatelství Masarykovy univerzity a zároveň produkujeme tituly od tuzemských i zahraničních autorů, kteří na univerzitě nepůsobí. Zaměřujeme se na odbornou literaturu, a to vědeckou i populárně naučnou. Rukopisy všech našich publikací procházejí recenzním řízením, takže ručíme za jejich odbornou kvalitu a důvěryhodnost.

Posláním nakladatelství Munipress je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity, přispívat k posilování prestiže univerzity vůči odborné veřejnosti a k pěstování dobrého jména MU ve společnosti, dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací, budovat partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na mezinárodní úrovni.

Koordinujeme ediční činnost Masarykovy univerzity

Univerzitní autoři své rukopisy předkládají edičním radám jednotlivých fakult. Jejich ediční plány následně schvaluje ediční rada Masarykovy univerzity. Nakladatelství Munipress má také vlastní ediční plán, zaměřený především na populárně naučné tituly pro širší veřejnost. Všechny knihy, které vydává Masarykova univerzita ve svém nakladatelství Munipress nesou univerzitní ISBN a logo Munipress na hřbetu a na zadní straně obálky. 

Náš tým

Ředitelka nakladatelství

PhDr. Alena Mizerová
Funkce ředitelka nakladatelství
Telefon (+420) 549 49 1170
E-mail mizerova(at)press.muni.cz

Redakce

PhDr. Lea Novotná
Funkce zástupkyně ředitelky, odborná redaktorka, redakce časopisů, agenda DOI
Telefon (+420)  549 49 6140
E-mail l.novotna(at)press.muni.cz
Mgr. Lenka Brodecká
Funkce odborná redaktorka, agenda ISBN pro PrF, FSS, ESF a PřF
Telefon (+420)  549 49 3372
E-mail brodecka(at)press.muni.cz
Mgr. Radka Vyskočilová
Funkce odborná redaktorka, agenda ISBN pro FF, LF, PedF, FSpS a FI
Telefon (+420)  549 49 5263
E-mail radkavys(at)press.muni.cz
Mgr. Radek Gomola
Funkce redaktor se zaměřením na e-publikování, IT podpora, webmaster
Telefon (+420)  549 49 5238
E-mail gomola(at)press.muni.cz

Marketing a distribuce

Mgr. Martina Tlachová
Funkce manažerka marketingu a PR, tajemnice redakce
Telefon (+420)  549 49 4116
E-mail tlachova(at)press.muni.cz
Alena Rokosová
Funkce referentka obchodu a distribuce
Telefon (+420)  549 49 4617
E-mail rokosova(at)press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.