DOI, CrossRef and how to use it at Masaryk University

Usage update

The Masaryk University has been a member of CrossRef since 2011. Since then, most university editorial teams have joined the DOI system and started to assign unique DOI numbers to the papers in scientific journals. DOI means unique identification of a digital object, is invariant, provides a permanent link to a document, and is currently considered as a standard in the field of scientific publishing. 47 scientific journals use DOI at MU:

The number of assigned DOIs is growing mainly thanks to articles in academic journals; the identifier is assigned also to some scholarly monographs and their chapters (620 by the end of 2023) and proceedings and contributions in proceedings (1 770 by the end of 2023). The total number of active DOIs with the prefix of MU was 11 409 by the end of 2023. In 2023, 1 294 DOIs were assigned and activated. The number of searches for DOIs is also increasing. For example, in 2015 the monthly average was 2 852 searches, in 2023 the monthly average was 55 000, with the total number of 659 997 accesses to the MU DOIs. The numbers are increasing as the number of DOIs allocated increases. The highest number of accesses via the DOI code was in December 2023 – 87 212!

The articles from Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Archivum mathematicum, dále Masaryk University Journal of Law and Technology a ​Malacologica Bohemoslovaca​​ are regularly amongst the most researched DOIs at MU. According to the January 2024 review, there were over 71,007 accesses to DOI MU, and the most searched articles were:

10.5817/PF23-2-36882

10.5817/PF23-2-37336

10.5817/PF23-2-37080

10.5817/PF23-2-37364

10.5817/PF23-2-36757

10.5817/PF23-2-37453

10.5817/CP2019-4-2

10.5817/CP2019-1-4

10.5817/RPT2020-2-2

10.5817/CP2014-3-3

In April 2014 journals.muni.cz was established, which concentrates all journals published by the university under the Open Journals System (OJS). The portal is managed by Masaryk University Press and its aim is to help those interested in MU journals, but mainly to simplify the editorial process for the editors who actively use it. At the beginning of 2022, the system was converted to version 3 of OJS.27 journals are currently using OJS for all or part of the editorial process or as an archive (journals no longer published), 23 others are using the system for the presentation of journal pages and will continuously switch to active use of the system.

Journals.muni.cz is managed and coordinated by Masaryk University Press. We assist the editorial boards with implementing the system, we provide training for the editors as well as continuous assistance with the work in the OJS system. The OJS content management system facilitates and accelerates the activation of DOI codes in CrossRef as well as the use of the Cited-by service.

The services of Masaryk University Press were extended in 2019 with another tool offered by CrossRef – the Cited-by tool. Cited-by is one of the tools for scientometry and bibliometry and is an extension for the assignment and registration of DOIs. Authors and readers can easily find out where to find articles of similar focus and what is the citation rate of the article within CrossRef. The service is provided to all those who already assign DOIs to their articles and monographs. Currently, nearly 1 billion references worldwide are registered within the service.

Other similar tools introduced in 2019 for tracking the citation rate of articles are SCOPUS CiteScore and PlumX altmetrics.

During 2020, we met the conditions for using another service CrossRef - Similarity Check, a tool for checking the originality of texts.

Currently, CrossRef has more than 15 000 members from 118 countries and over 140 million DOIs have been registered in the system. Approximately 100 million (71%) DOIs are assigned to journals and journal articles, 24 million (17 %) to monographs, 8 million (6 %) to conference proceedings as well as to preprints and other digital objects. 61 % of the total number of publishers are non-profit.

For more information on DOI statistics, please visit the official Crossref website.

Report

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

January

 

42

327

1 125

2 261

1 665

5 518

8 143

16 948

15 275

28 160

35 273

February

 

61

328

1 012

3 709

9 040

7 851

7 295

12 431

14 847

24 306

39 812

March

 

96

563

2 186

2 724

5 965

6 611

11 253

17 830

13 679

32 073

43 948

April

 

89

521

2 032

2 087

3 948

4 425

9 281

14 744

18 949

29 298

45 171

May

 

58

637

2 328

2 356

4 678

6 861

8 196

23 552

26 284

38 563

33 944

June

 

78

412

1 288

2 317

3 519

5 982

7 201

19 938

25 458

40 361

33 042

July  

174

562

1 446

2 624

2 641

5 790

8 302

12 568

25 146

33 274

28 358

August

 

160

545

2 842

1 422

4 982

7 125

9 901

10 145

23 199

34 959

31 707

September

 

244

590

1 131

2 214

3 283

7 042

8 036

9 944

20 045

36 436

50 022

October

 

384

832

1 985

4 844

4 566

6 171

8 772

18 752

31 410

53 902

44 759

November

2

217

599

1 270

3 778

5 382

9 125

 9 411

12 577

25 547

57 295

45 367

December

100

201

623

1 567

2 607

5 315

6 920

9 031

15 049

27 676

60 610

40 313

Total

102

1 768

10 290

22 354

34 226

54 984

79 421

104 776

184 478

267 515

469 237

471 716

 

Year

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


 

DOIS with MU prefix

90

302

362

559

576

745

986

1.062

1.387

1.254

1.367

1.304

Resolution attemps

102

1.768

10.290

22.354

34.226

54.984

79.421

104.776

184.478

267.515

469.237

417.

716

 

(* data from CrossRef reports)

Basics

Co je DOI?

DOI je zkratka anglického výrazu Digital Object Identifier – identifikátor digitálního objektu. Jedná se o unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

K čemu lze DOI v praxi použít?

DOI může být využit principiálně k identifikaci jakéhokoliv typu objektů, které mají svou reprezentaci v digitální podobě dostupnou na Internetu (články, knihy, e-learningové publikace, obrázky, tabulky, data, osoby, věci,…). Nejčastěji je DOI v současnosti používán pro časopisecké články. Umožňuje článek globálně jednoznačně identifikovat (na rozdíl od nejednoznačně zapisovaných bibliografických citací), vyhledat jeho aktuální umístění na webu (na rozdíl od URL, které po čase nezřídka přestává být platné a vrací chybu typu „webová stránka nebyla nalezena“) a řadu dalších užitečných služeb.

Jak DOI vypadá?

Identifikátor DOI má následující tvar doi 10.1058/am123456 a skládá se ze dvou částí:

 • prefix (10.1058) je číslo, které jednoznačně identifikuje instituci, která daný digitální objekt opatřila číslem DOI (např. vydavatel Elsevier nebo Nakladatelství Masarykovy univerzity). Prefixy přiděluje institucím tzv. registrační agentura (např. CrossRef, viz dále);
 • sufix (am123456) je libovolný řetěz znaků, který jednoznačně identifikuje digitální objekt v rámci dané instituce. Sufixy přiděluje sama instituce, podle svých interních pravidel tak, aby žádné dva různé digitální objekty nedostaly stejné DOI a současně aby žádný digitální objekt neměl přiděleno více než jedno DOI.

Jak DOI funguje?

Vydavatel (resp. majitel digitálního objektu) přidělí DOI příslušnému digitálnímu objektu a vloží do databáze registrační agentury (CrossRef, viz dále) DOI metadata o digitálním objektu, která obsahují mimo jiné i URL odkazující na aktuální umístění digitálního objektu na webu. Jestliže se digitální objekt přesune na jinou lokaci, je jeho vlastník povinen aktualizovat URL digitálního objektu v databázi registrační agentury. Registrační agentura zajišťuje tzv. směrování DOI identifikátorů: tj. po obdržení DOI identifikátoru vrátí uživateli webovou stránku (response page), která obsahuje plný text digitálního objektu nebo (není-li plný text volně dostupný) jeho bibliografickou citaci a informaci o tom, jak lze plný text objektu získat.

Kdo stojí za DOI a garantuje jeho provoz/rozvoj?

DOI je otevřený systém vytvořený původně na popud Americké asociace vydavatelů. V současnosti se o rozvoj tohoto systému stará mezinárodní asociace IDF (International DOI Foundation), která provozuje základní infrastrukturu a poskytuje licence registračním agenturám pro nasazení DOI v různých aplikačních oblastech (např. CrossRef). Systém DOI je mezinárodním standardem ISO.

Co je CrossRef?

CrossRef je nezisková mezinárodní registrační agentura poskytující organizační a technickou infrastrukturu pro využití DOI v oblasti vědecké literatury. Jejím základním cílem je umožnit globální jednoznačnou identifikaci a propojení vědeckých dokumentů na Internetu (článků v časopisech, knih, sborníků, vysokoškolských kvalifikačních prací, primárních vědeckých dat, aj.). Díky DOI a CrossRef lze například spolehlivě prolinkovat reference u vědeckých článků na příslušné plné digitální texty referencovaných zdrojů. Kliknutím na DOI se uživatel může dostat přímo na plný text zdroje, ať již se nachází na webu kdekoliv.

V současnosti má agentura CrossRef přes 11 tisíc členů ze 118 zemí a v systému bylo zaregistrováno více než 111 milionů DOI.V rámci časopisů je přidělených DOI cca 81 mil. (73 %), monografiím cca 16 mil. (15 %), konferenčním sborníkům cca 6 mil (6 %), preprintům a ostatním digitálním objektům (6 %). Z celkového počtu vydavatelů je 61 % neziskových.

Povinnosti členů

Členem organizace CrossRef se může stát instituce vydávající primárně vědeckou literaturu, která je dostupná online v digitální podobě. Při přidělování DOI čísel digitálním objektům (např. článkům v časopise) má instituce následující povinnosti:

 • inbound linking: přidělit DOI svým článkům; přidělené DOI číslo uvést v tištěné i digitální verzi článku (na titulní stránce a případně i v hlavičce/patičce každé stránky); vložit metadata článku v požadovaném formátu do databáze CrossRef;
 • outbound linking: pro každou položku v seznamu referencí daného článku vyhledat v databázi CrossRef, zda existuje její DOI – a v kladném případě ho vypsat jako součást reference;
 • řešit případné kolize a duplicity přidělených DOI;
 • aktualizovat průběžně metadata článků v databázi CrossRef, zejména pak URL článků (při přemístění digitální verze článků na novou lokaci);
 • kromě článků je možné DOI přidělovat také například číslům nebo ročníkům časopisů, rovněž lze pomocí DOI identifikovat například tabulky či obrázky v článku (tj. dílčí složky článku).

CrossRef poskytuje svým členům řadu nástrojů na podporu výše uvedených činností a rozhraní pro strojové zpracování (viz http://www.crossref.org/help/). Vytvoření systému na přidělování DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétního redakčního a publikačního workflow je již záležitostí dané instituce.

Dostanu se přes DOI vždy na plný text digitálního objektu (článku)?

DOI lze přidělit pouze těm objektům (článkům), jejichž plný text existuje online v digitální podobě. Neznamená to ale, že tento plný text musí být vždy dostupný každému uživateli. Je ponecháno čistě na rozhodnutí vlastníka příslušného digitálního objektu, zda jeho plný text zpřístupní volně komukoliv nebo jen oprávněným uživatelům (např. na základě platby za zpřístupnění) – to již DOI neřeší. Při tzv. směrování DOI (akci, kdy uživatel zadá své síťové službě – např. webovému prohlížeči – identifikátor DOI, a dostane jako odpověď příslušný digitální objekt) je uživateli zobrazen výsledek v podobě tzv. response page, což může být buď plný text digitálního objektu (je-li uživateli přístupný) nebo bibliografická citace příslušného objektu a informace o tom, jak a za jakých podmínek může uživatel získat plný text.

Je systém DOI bezplatný?

Jedním ze základních cílů IDF je poskytnout trvale fungující systém DOI. Aby fungování systému DOI nebylo závislé na dotacích či činnosti bezplatných nadšenců, je systém navržen tak, aby dokázal trvale sám sebe financovat (a zajistil tak zdroje na průběžný rozvoj systému a provoz jeho organizační a technické infrastruktury). Finanční model DOI/CrossRef je nastaven tak, že vydavatelé vědecké literatury platí jednak jednorázový roční poplatek za členství v CrossRef a dále také platí určitou malou částku za každé jimi přidělené DOI (viz Cena za přidělená DOI). Pro uživatele je pak již další využívání systému DOI bezplatné.

Jaká je cena za přidělená DOI?

V současnosti platí členové CrossRef poplatky za přidělená DOI v následující výši:

 • 1 USD za každé DOI přidělené aktuálním článkům, tj. článkům za poslední dva roky,
 • 0,15 USD za DOI přidělené starším článkům.

Aktuální ceník je k dispozici na http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html.

Masaryk University and CrossRef

Is the Masaryk University a member of CrossRef?

The Masaryk University became a member of CrossRef in July 2011 with the Masaryk University Press as a CrossRef coordinator.

Who is the DOI / CrossRef coordinator at the univeristy?

Masaryk University Press serves as the coordinator and representative at CrossRef. We pay annual membership fee to CrossRef, coordinate assigning of DOI numbers to Masaryk University publications (journals, monographs, compilations etc.), provide methodological and technical help when introducing the system to new journals, and contribute to assignment fees (within the bounds of possibility).

What format do the university DOI numbers use?

The Masaryk University has been assigned the prefix 10.5817. All DOI numbers assigned at the university must start with this prefix. On the other hand, the suffix (the rest of the code) varies and needs to be consulted with the Masaryk University Press to ensure the uniqueness of all records. An example of a university DOI would be ‘doi 10.5817/am2011058’ where:

 • ‘10.5817’ is the prefix of the Masaryk University,
 • ‘am2011058’ is a real suffix assigned to a paper in Archivum Mathematicum journal, the string ‘am’ identifying the journal, ‘2011’ the volume, and ‘058’ the pagination where the paper begins.

Note that the DOI suffix structure depends purely on the editorial board responsible for the number assignment. This structure is in no way compulsory; the DOI system itself does not assume any semantical structure of the suffix and only requires the uniqueness and invariability of the DOI numbers assigned.

I represent an editorial board who would like to start assigning DOI numbers for our journal. How to proceed?

If you consider using DOI, the first thing you need to resolve is the online publication system for your journal. This system has to be able to generate unique response pages for every single paper published (How DOI works). If this is the case, please contact Lea Novotná from the Masaryk University Press (l.novotna@rect.muni.cz) to discuss specific conditions and rules for the DOI allocation. For the details of DOI implementation and other obligations, please consult

Doplňující informace

Kdo zaručuje unikátnost přidělovaných DOI?

Systém DOI kontroluje, že stejné DOI není přiděleno vícekrát (pokud dojde při přidělování DOI čísel k takové kolizi, je přidělující instituce povinna ji vyřešit). Organizace přidělující DOI je také odpovědná za to, aby jedné entitě nebylo přiděleno více než jedno DOI.

Jaká je syntaxe DOI čísel?

Syntaxe DOI je v souladu s normou ANSI/NISO Z39.84. Systém DOI je zároveň implementací URI (Universal Resource Identifier), a tedy vychází z definice standardu IETF RFC. Jedná se o nevýznamový identifikátor (jednotlivé části řetězce DOI nemusejí nést význam). Identifikátor DOI je složen ze dvou částí – z prefixu a ze sufixu. Tyto dvě části jsou od sebe odděleny lomítkem. Délka prefixu ani sufixu není omezena. Příklad DOI:

doi 10.5817/am2011058

Prefix je číselný řetězec identifikující jednoznačně instituci přidělující DOI a přiděluje jej registrační agentura CrossRef. Jednou přidělené DOI se nikdy nemění, a to ani v případě, kdy se například změní organizace spravující daný digitální objekt.

Sufix přiděluje samotná instituce tak, aby byl jednoznačný v rámci instituce. Sufix může být bezrozměrný řetěz znaků nebo může obsahovat jiný existující identifikátor (např. ISBN), systém DOI s ním však dále nepracuje jako s dalším identifikátorem, jedná se z jeho pohledu pouze o řetězec znaků. Existující identifikátor však může být využit jinými aplikacemi. I když délka sufixu není omezena, z praktických důvodů se doporučuje používat raději kratší sufixy. Další požadavky na sufix dle CrossRef jsou následující:

 • velká a malá písmena se nerozlišují (10.1006/abc a 10.1006/ABC jsou stejná DOI);
 • povoleny jsou pouze následující znaky: „a–z“, „A–Z“, „0–9“ a „-._;()/“;

Podrobnější doporučení lze nalézt v (nápovědě, část Getting started – Establishing a DOI suffix pattern).

Jak zobrazovat DOI?

Zatímco dřívější doporučení uváděla zobrazovat Crossref DOI čísla u článků a v bibliografických citacích v nativním tvaru (doi 10.1006/abc), nověji se doporučuje zobrazovat je ve tvaru přímo klikatelného permanentního URL http://dx.doi.org/10.1006/abc. Pro více informací viz http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

Mohou mít různé verze jednoho díla přidělen různý identifikátor DOI?

DOI identifikuje dílo, nikoliv jeho různé manifestace (provedení). Různým formátům téhož článku (např. verze v HTML, v PDF, tištěná verze) je tedy přiděleno stejné DOI. Na různé formáty je možné odkazovat prostřednictvím mezistránky (interim page), která se zobrazí uživateli po zadání DOI do směrovací služby (typicky serveru dx.doi.org).

DOI může být přiděleno pouze dílu, o němž se nepředpokládá další přidělení DOI (v budoucnu). Např. preprintům či postprintům tedy DOI není přidělováno. Je-li článek publikován online dříve než v tištěné verzi (ahead of print), pak má přiděleno stejné DOI jako následná tištěná verze článku.

Další DOI může být dílu přiděleno v případě dalšího publikování (např. časopisecký článek znovu publikovaný ve sborníku). Článek (dokument) je v tomto případě součástí jiného zdrojového dokumentu (má jiný název a ISSN či ISBN), je součástí jiného ročníku, čísla, nachází se na jiných stránkách a/nebo má přiděleno jiné číslo článku. Podrobněji viz CrossRef Publisher Rules – Membership Rules

Co je směrování DOI a vícenásobné směrování?

Směrování (resolution) je proces, kdy je do síťové služby zadán identifikátor a uživatel následně obdrží informaci (či informace) týkající se entity s daným identifikátorem. V případě systému DOI může být směrování vícenásobné, tj. výsledkem směrovacího procesu nemusí být pouze jedna webová stránka, nýbrž seznam vícero vhodných webových stránek. DOI může reprezentovat více datových hodnot různých typů (např. e-mailových adres či URL) a více datových hodnot stejného typu (různá URL). Zatímco uživatel-člověk může provést manuální výběr z nabízených variant, u uživatele-stroje je vhodné počítat s automatickým zpracováním. Pro směrování (resolution) DOI je používán systém Handle (Handle System), provozovaný Korporací pro národní výzkumné iniciativy (Corporation for National Research Initiatives, CNRI). Současné internetové prohlížeče směrování přímo prostřednictvím DOI nepodporují, v budoucnu by se tato situace mohla změnit.

Pro směrování identifikátorů DOI lze využít:

 • nativní směrovač (native resolver) v podobě zásuvného modulu do webového prohlížeče;
 • proxy server (http://dx.doi.org), tj. bránu mezi systémem Handle a protokolem HTTP (adresu http://dx.doi.org/10.1006/abc je možné pokládat za trvalou – po dobu fungování systému DOI, serveru dx.doi.org a síťových služeb využívajících protokolu HTTP);
 • směrovač na http://www.crossref.org/ (pro ruční směrování);
 • jiné mechanismy (například skriptování, není však doporučováno).

V současné době je výrazně preferováno využívání proxy serveru dx.doi.org.

Co musí obsahovat stránka s odpovědí?

Stránka s odpovědí (response page), která je uživateli zobrazena po zadání DOI do směrovače, musí obsahovat minimálně úplnou bibliografickou citaci, resp. úplné bibliografické údaje (včetně DOI). Navíc musí být zobrazit mechanismus, jak uživatel může získat přístup k úplnému textu. Většina vydavatelů, kteří jsou členy sdružení CrossRef, uživatelům zobrazuje stránku s abstraktem a umožňuje autentikovaným uživatelům automaticky získat přístup k úplnému textu. V případě vícenásobného směrování je uživateli zobrazena mezistránka, která nabízí více odkazů pro dané DOI. Podrobnější informace o vytváření stránek s odpovědí lze nalézt v nápovědě (část Getting started – Creating response pages).

Kdy je potřeba zadávat DOI do systému CrossRef?

DOI a příslušná metadata je do systému CrossRef potřeba zadávat co nejdříve po online publikaci obsahu (nejlépe do 24 hodin). Pokud ještě není obsah zveřejněn online, může být DOI využito pouze pro interní účely, ale nesmí být zveřejněno (uživatel by od systému obdržel chybovou hlášku).

Jaké nástroje pro práci s DOI nabízí CrossRef?

CrossRef nabízí celou škálu nástrojů a rozhraní vydavatelům i koncovým uživatelům jak pro ruční tak pro strojovou interakci se systémem CrossRef při provádění všech základních činností s DOI (směrování DOI identifikátorů, vyhledávání DOI na základě bibliografických citací, registrace DOI čísel a vkládání metadat do databáze CrossRef, zasílání informací o dodatečně registrovaných DOI, a další). Podrobný popis těchto nástrojů lze získat v nápovědě systému CrossRef (části Deposits, Queries & retrieving metadata, CrossRef system interfaces, Maintaining & working with DOIs, CrossRef Schema, Guidelines, Polices, and FAQs a další).

Jaké další služby CrossRef nabízí?

Kromě základních operací s DOI nabízí CrossRef členským institucím také několik pokročilých navazujících služeb (některé z nich mohou být placené), jako například:

 • Cited-by Linking: umožňuje zobrazovat u článků aktuální informaci o tom, kdo daný článek citoval (v rámci outbound linking CrossRef);
 • CrossCheck: umožňuje vyhledávat plagiáty v rámci systému CrossRef;
 • CrossMark: umožňuje uživatelům identifikovat vydavatelem aktualizovanou verzi daného dokumentu („publisher-mainained copy“);
 • a další.
Použité zdroje
 • International DOI Foundation. TheDOI® Handbook [online]. Version 4.4.1. International DOI Foundation, c2006, Updated 23 June 2011 [cit. 2011-09-05]. Dostupné na World Wide Web: http://www.doi.org/hb.html. doi:10.1000/186 (původní verze). doi:10.1000/182 (aktuální verze).
 • Publishers International Linking Association. crossref.org [online]. PILA, c2002 [cit. 2011-09-05]. Zejména část CrossRef Help. Dostupné na World Wide Web: http://crossref.org/.
 • Jansová Linda. DOI, Crossref a možnosti jejich využití v prostředí AV ČR. Rukopis, 18.10.2010, 6 s.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.